Podcast: De wereld van Mehran Keshe, 3

transcript

Bron: Keshe Foundation

Transcript

Welkom bij luminati.be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie.

Einstein van den Aldi

Dit is het laatste deel van drie over Mehran Tavakoli Keshe, afgestudeerd als nucleaire ingenieur in Engeland, veroordeeld voor oplichting in België. In dit stuk kijk ik naar zijn wetenschappelijke theorieën en naar enkele van de producten die hij online aanbiedt.

Zo ongeveer de hele “wetenschappelijke” output van Keshe en de wonderbaarlijke beloften die hij daarop baseert, volgen steeds weer hetzelfde patroon. Ik neem een van zijn vroegere ‘papers’ als voorbeeld, namelijk De relatie tussen magnetisme en zwaartekracht van 2006.

Stel u daar trouwens niet te veel bij voor: het is een werkje van zes pagina’s voor eigen gebruik of eigen publiek. Het is uiteraard niet voorgelegd voor peerreview of ergens anders gepubliceerd. Kan ook niet, zelfs een schoolkrantje zou zich hier niet aan wagen. Trouwens, Keshe lijkt nogal allergisch te zijn voor kritiek en commentaar.

Heel vroeg in de paper wordt gewag gemaakt dat de wetenschap vóór Keshe in een sukkelstraatje zat. Het is een echo van Keshe’s woorden in het begin van deze aflevering. In het geval van onze voorbeeldpaper schrijft hij:

Hoogstwaarschijnlijk zou het menselijke ras een andere weg hebben genomen in z’n intellectuele en wetenschappelijke wereld. Het lijkt erop dat deze misvatting louter het gevolg is van het fysieke tijdsverschil tussen de ontdekking en het begrijpen van deze twee krachten van creatie.

Oh ja, ik vertaal zo letterlijk mogelijk.

Waarover gaat het nu eigenlijk? Keshe stelt bij wijze van hypothese dat de zwaartekracht en het magnetisch veld van eender welke planeet hun oorsprong vinden in hetzelfde materiaal en dezelfde omstandigheden. Zijn hypothese gaat verder: de zwaartekracht van een planeet is de som van de aantrekkingskracht van de interactie tussen twee dynamische plasma-magnetische energievelden. Het magnetische veld van die planeet is de som van het repulsie-interactief veld, dat gecreëerd wordt door de interactie van twee boven elkaar geplaatste dynamische, onafhankelijke plasmatisch-magnetische energievelden.

Om zijn hypothese te bewijzen ontwerpt en bouwt hij enkele prototypes en voert hij dan testen uit. Welke prototypes, van wat, hoe, waaraan, waaraf? We krijgen het niet te lezen of te zien in de paper.

De resultaten en de observatie van de testen, die hij niet uitlegt of beschrijft, worden vervolgens “in het algemeen samengevat” in deze en andere papers. Klein detail: ik zie de resultaten niet in deze paper, noch in de andere papers uit dezelfde periode die online te vinden zijn. Misschien heb ik de verkeerde gedownload.

Hoe dan ook, onder de titel “Discussie” geeft hij nog eens af op vroegere wetenschappers, trekt hij op basis van ontbrekende resultaten van onbeschreven testen met tuigen die hij enkel omschrijft als ‘prototypes’ verregaande conclusies en komt hij tot exotische en wilde theorieën over zwaartekracht en magnetische velden, over de planeten en de zon. Vijf pagina’s van zes, tjokvol wetenschapperig jargon, maar geen ruimte voor echte discussie.

De conclusie beslaat dan weer vier regels en ik geef ze graag integraal mee:

Door het ontwerp en de test van de reactoren met dubbele kernen hebben we bewezen dat de oorsprong van de zwaartekracht en van de magnetische kracht van een planeet dezelfde materialen en condities zijn. Waar zij gecreëerd zijn uit de interactie van twee onafhankelijke en dynamische plasmatische magnetische veldkernen en hun effecten op elkaar binnen deze twee kernen.

Ik heb opnieuw zo getrouw mogelijk vertaald, maar ik geef op website de conclusie in het Engels. Dan kan u het zelf even nalezen.

Through design and test of double core reactors we have proven that the origin of the gravitational force and magnetic force of a planet are the same materials and conditions. Where they are created out of the interaction of two independent and dynamic plasmatic magnetic field cores and their effects upon each other within the two cores.

Ik moet ook nog opmerken dat ‘plasmatic’, of ‘plasmatisch’ in de theorie van Keshe verwijst naar ‘een verzameling van dynamische magnetische velden’, niet naar de aggregatietoestand die vaak ‘plasma’ genoemd wordt.

Oké, Engels is niet zijn eerste taal, maar zelfs als we daar abstractie van maken, dan nog kan dit vodje van zes pagina’s op geen enkele manier verward worden met een wetenschappelijk artikel. De belofte die hij maakte in 2012 dat er “een aantal onvoltooide artikelen (zijn) die na voltooiing moeten worden omgezet in volledige onthullingen” is nog steeds niet nagekomen.

Later past Keshe zijn theorie lichtjes aan en beweert hij dat er zich in de vaste kern van de aarde, die zo goed als zeker bestaat uit nikkelijzer, nóg een kern bevindt. En die bestaat dan weer uit waterstof. Deze kern in een kern zou functioneren als een – en ik ga zelfs niet proberen om dit te vertalen – dus, die als een ‘semi-fusion plasma reactor’ zou functioneren en die zelf ook, net als de nikkelijzerkern, een magnetisch veld creëert. Aldus Keshe die ook hier nalaat om een bewijs of het begin ervan te leveren. Dat dubbele magnetische veld kan volgens hem vrijwel ongelimiteerd energie genereren. Vrije energie, dus. Net dit beweert hij te kunnen nabouwen op eender welke schaal. Mocht u twijfelen: binnen de natuurkunde wordt het concept ‘vrije energie’ weggezet als pseudowetenschappelijk geneuzel van dilettanten.

Ik laat Keshe opnieuw zelf aan het woord. In zijn boek De universele orde van de creatie van materies schrijft hij:

Door het gepaste gebruik van deze nieuwe technologie kan men zo veel schone energie genereren als men nodig heeft om eender waar in het universum te overleven. Dit is de manier om energie te produceren zonder de productie van nog meer nieuwe afvalstoffen die het milieu beschadigen en die de kansen van toekomstige generaties om te overleven ondermijnen.
Deze nieuwe kennis zal de mens toestaan om voedsel en medicijnen te produceren door middel van het natuurlijke proces van de constructie van initiële, fundamentele plasma’s van zijn cellen.
Daardoor zal geen enkel kind, geen enkele vrouw of man nog honger lijden en hoeven ze niet meer af te hangen van anderen voor hun overleving.

En hier zien we een van de haakjes van de vrije energie-enthousiastelingen die zich velcrogewijs vastklitten aan de oogjes van de soevereiniteitsbeweging.

Magrav- en plasmatechnologie

Reeds vroeg in zijn carrière verspreidde Keshe mee het verhaal dat hij zogenaamde magrav-technologie had ontwikkeld. Magrav is een populair concept in de wereld van de alternatieve energie en verwijst naar ‘magnetisme’ en ‘gravitatie’ ofwel zwaartekracht.

Die technologie zou hem in staat stellen om zo ongeveer alles te maken wat in zijn hoofd opduikt. Neem nu antizwaartekrachttechnologie en denk daarbij aan het verhaal met de Amerikaanse drone uit het eerste deel. De Iraanse militairen zouden dankzij de technologie van Keshe de drone uit de lucht gehaald hebben.

Redacteur Wisse Hettinga van Elektor was gefascineerd door vrije energie en nodigde Keshe uit naar het Evoluon in Eindhoven. De reacties van zijn lezers waren vernietigend. Bron: YouTube

Keshe zag het altijd al groots: de laatste jaren heeft hij zijn best gedaan om de Foundation op een ruimtevaartorganisatie te laten lijken, een van de goedkopere soort, weliswaar, de Keshe Foundation Spaceship Institute. Sinds minstens 2009 beweerde hij dat hij door in te spelen op de interactie tussen zwaartekracht en magnetische velden, objecten kan stuwen en in de lucht houden. Dat gaat van vliegende auto’s tot heuse ruimtetuigen. 2009 is ook het jaar waarin hij mensen een zitje in zijn toekomstig ruimtetuig wilde aansmeren voor een dollar of 50.000. We zijn nu 2023 en heel veel heeft ons Iraans genie nog niet het zwerk in gekeild.

Mij lijkt dit, om in de context van de ruimtevaart te blijven, niet het eerste deel van een drietrapsraket, maar van een drietrapsscam. En in elke fase probeert Keshe mensen te overhalen om in hem te investeren of hem te betalen voor diensten die later zullen geleverd worden. Later, wanneer die laatste technische of administratieve horde genomen is. Altijd maar later.

Heel dit Spaceship Instituteverhaal met de zeer wetenschappelijk klinkende uitleg lijkt te dienen als een soort façade voor een tweede deel, namelijk de afdeling Space Technology. In Ghana gebruikte hij de bouw van Afrika’s eerste lanceerplatform als een dekmantel voor een afdeling ruimtetechnologie.

Maar daar zou niet zozeer de macro onderzocht worden, dan wel de micro. Keshe beweerde dat hij zwaartekracht en magnetische krachten kon repliceren in kleine reactoren voor thuisgebruik. Hij zou huishoudelijke apparaten ontwikkelen die een quasi onuitputtelijke bron van energie zijn. Ook zijn zogenaamde medicijnen tegen ALS, hiv-aids en COVID-19 zouden door die tak van de Keshe Foundation ontwikkeld zijn. En dit lijkt mij de derde en laatste trap, de fase waarin heel wat geld wordt verdient.

Uiteindelijk bevinden bijna al zijn uitvindsels die van deze aardkloot een betere wereld moeten maken, zich na al die jaren nog in een experimentele fase, behalve dan zijn pseudogeneeskundige instrumenten en remedies.

Maar wat houdt die technologie dan tegen? Per slot van rekening beweerde Keshe meerdere malen dat “de technologie effectief bestaat en van ons allemaal is.” Ligt de oorzaak in een gebrek aan een duidelijke uitleg, of duidelijke berekeningen, of in zijn een drang tot obscurantisme? Het antwoord op deze vragen is ‘nee’, althans volgens Keshe.

Keshe heeft een ander, zeer eenvoudig antwoord op deze vraag. Het zijn namelijk de joden en zij houden alles tegen, zij verhinderen dat het hoofddoel van de KF moeilijk kan bereikt worden, namelijk wereldvrede.

In 2016 verklaarde hij tijdens een online workshop dat de Joodse Lobby zijn organisatie had geïnfiltreerd tot in de hoogste regionen. Maar de Iraanse Messias kon hen enkel ruimhartig welkom heten en bidden voor hun zielen in de hoop dat ze ophouden met hun leugenachtig en roofdierachtig gedrag. Een dik uur verder in die workshop zijn het de joden die zowat alle mogelijke massamoorden hebben georganiseerd en die tot aan de komst van het internet de massamedia beheersten zodat “wij de waarheid niet konden kennen omdat zij ons dat verhinderden.”

In dezelfde uitzending verklaarde hij dat de Keshe Foundation beschikt over een orgaan dat kennis en intel verzamelt en dat ze praten met hoogst invloedrijke groepen als de Vrijmetselaars, de Ridders van Malta, die ook het slachter werden van Joodse fraudeurs, en niet nader gespecifieerde ‘veiligheidsdiensten’.

Het is misschien een verklaring waarom de in 2016 aangekondigde massaproductie van Magravs Power plasmageneratoren, een miljoen stuks, nooit is doorgegaan. De openstaande bestellingen gedaan tijdens Keshe’s Belgische periode konden niet opgevolgd worden. De overheid werd namelijk een beetje zenuwachtig wanneer ze merkten dat een Iraanse zotte professor licht radioactief afkomstig van rookmelders begon te stockeren. En, aldus de bron, terugbetalingen waren toen niet mogelijk. Of alle bestellingen effectief opgevolgd werden en wel met de nieuwe versie van generatoren, is onbekend.

Vreemde apparaten

En dan komen nu de prentjes. Knap lastig voor een podcastaflevering, maar ik zal mijn best doen om ze zo goed mogelijk te beschrijven en om er een extra woordje uitleg over te geven. U kan altijd een kijkje nemen op luminati.be.

In de eerste plaats waren er de producten van de KF zelf, ooit te koop in de Foundation Store. Het meest spectaculaire toestel is de “Flight Enhancement Experience”, een eivormig toestel recht uit een sciencefictionfilm. In november 2021 luidde de uitleg dat het tuig vanaf september 2022 de klanten een vluchtervaring zouden geven binnen en buiten een baan om de aarde dankzij de nieuwe Ruimte Plasma Technologie. Prijskaartje: 250.000 euro per exemplaar in uw online winkelmandje.

Op 27 mei 2022 werden de ambities enigszins bijgesteld. De website van de KF sprak nu alleen nog maar van een “All-Purpose Plasma Flight Simulation Experience”. Een simulatie dus die vanaf 6 juni dat jaar beschikbaar zou zijn: voor één sessie van 30 minuten mocht men 1000 euro ophoesten.

De Horizontal Enhancement Spaceship Unit, die verdacht veel op een half-gedemonteerde zonnebank lijkt, bevat dan weer (en ik citeer):

ruimtetechnologie die je in staat stelt om te leren werken met de velden van het universum. Het creëert een breed aanbod aan plasmaveldinteracties en -condities. Het stelt het lichaam in staat om zichzelf te herstellen van eender welk fysiek of emotioneel onevenwicht. Eens dat evenwicht is bereikt, kunnen de menselijke ziel en emotie volgen met het vinden van hun evenwicht, om zo de hele mens te verheffen.

Prijskaartje: 50.0000 euro.

Horizontal Enhancement Spaceship Unit
Bron: Keshe Foundation Store

Na deze twee producten gaat het enigszins bergaf. Potjes met kopergroen, neergeslagen zout, plastic bakken met koperen spiralen en een homp zink en de Keshe Plasma Fields Absorption Butterfly. Dat laatste lijkt op een metalen draad die zo gebogen is dat-ie lijkt op vier blaadjes van een bloem. Maar onderschat het niet:

De Keshe Plasma Fields Absorption Butterfly is een speciaal ontwikkelde technologie die een negatieve zuurstofomgeving, wat een heel gamma aan velden in de omgeving aantast, kan verbeteren. Vooral bij de verspreiding en absorptie van velden die niet nodig zijn in de omgevingscondities en die schadelijk voor de systemen kunnen zijn.

Keshe Plasma Fields Absorption Butterfly
Bron: Keshe Foundation Store

Andere producten houden dan weer een andere soort technologie in, namelijk de gans-technologie. Het begrip dook op in zijn boek De structuur van het licht van 2011 en wordt als volgt gedefinieerd:

De gans van de materie is de toestand van materie waarbij het atomische gas van materie het enkele, solide atoom van zichzelf wordt. Of, zoals we het eerder noemden, “de gas in de nanotoestand van materie”. Kortom, “gans” van hetzelfde element waarbij de gans van materie afhangt van inwendige zwaartekracht- en magnetische veldsterkte. Tegelijkertijd waarbij de zwaartekracht- en magnetische velden van de materie sterker zijn dan de kracht van magnetische en zwaartekrachtvelden van z’n omgeving.

Voor mensen die mijn vertaling niet begrijpen, zet ik op de website het originele fragment in het Engels bij. Mocht dit helpen, dan mag u me steeds contacteren om het mij uit te leggen.

The gans of the matter is the state of matter, where the atomic gas of matter becomes the single solid atom of itself or what we have called “the gas in nano state of matter” in short or “gans” of the same element (5). Where, the gans of the matter is internal gravitational and Magnetic field strength dependent and at the same time where the gravitational and Magnetic fields of the matter is stronger than its environments ‘Magnetic and gravitational fields strength.

De website Rational Wiki vat het samen als “nanopartikels van solide gas”. In heel veel van Keshe’s filmpjes en producten gaat het over zink- en koperoxyde en die worden traditioneel beschouwd als vaste materialen.

Maar dat belet Keshe niet om er een hele verkoopslijn aan op te hangen, Keshe GANS reinigingsproducten, Keshe T-shirts van met GANS behandeld zaad, Keshe GANS ceramieksetjes die voor evenwicht in uw dagelijkse leven kunnen zorgen, en Keshe GANS verfverbeteraars die hetzelfde lijken te doen.

Keshe beloofde zijn volgers dat zij zelf plasma- en andere reactoren konden bouwen met spullen die iedereen thuis heeft liggen. Hij had ook de niet-bestaande patenten ‘vrijgegeven’ en dus stond het iedereen vanaf 2015 vrij om foto’s en filmpjes van hun knutselwerk op sturen. En dat waren de eerste producten gebaseerd op de Keshe-technologie, maar gemaakt door derden. We zien bijvoorbeeld Keshe MaGrav Power Unit in een kartonnen groentenbox, manieren om spiralen te maken van koperdraad, met de klok mee en tegen de klok in. De modellen van 2021 lijken geavanceerder. Dát hebben de joden alvast niet kunnen tegenhouden!

Keshe MaGrav Power Unit (2015)
Bron: Keshe Foundation
Nog meer Keshe-geïnspireerde machinerie: de Health Unit (2021)
Bron: Keshe Foundation

Maar al snel waren er andere producenten van Keshe-achtige producten. De laatste jaren lijkt er zelfs een wildgroei te zijn aan gans-technologie, aangeboden via websites als etsy.com. De zoektermen “Keshe Gans” geven alleen op etsy honderden resultaten. Wat meteen opvalt is dat er hier weinig kartonnen groentenboxen te zien zijn. De producten zijn mooi afgewerkt, instagrammeerbaar bijna.

Neem nu de Plasma GaNS CuO 50ML.Er wordt in de uitleg expliciet verwezen naar Mehran Keshe, maar de interpretatie van zijn reeds dubieuze theorieën is zo mogelijk nog dubieuzer. Wat we zien is een flesje met “gans” koperoxyde. Het gaat “niet over het plasma dat door metalen snijdt, maar het Plasma dat aan alle dingen ten grondslag ligt. Plasma is bronenergie, de energie waaruit alles ontstaan is”. 17,95 euro voor 50 milliliter.

PlasmaGans CuO 50ML
Bron: Etsy.com

Het flesje moet ongeopend naast een fles water gezet worden, zodat het water energie van het product kan opladen, liefst 12 uur lang, want dat geeft de beste resultaten. 50 milliliter is goed om 22.500 liter water te activeren. Door geactiveerd water te drinken, dat geen direct contact heeft met GaNS, kunnen de velden worden overgedragen aan het menselijk lichaam.

We leren ook nog over andere voordelen van door plasma geactiveerd water: het maakt zelfhelend vermogen van het lichaam krachtiger. En da’s een klassieker in de kwakzalverij. Ik vat het even samen: “Het lichaam heelt zichzelf op een natuurlijke manier. De chemische geneeskunde verstoort dat natuurlijk proces. Maar eigenlijk is dat natuurlijk proces niet goed genoeg. Koop daarom onze natuurlijke producten op basis van CuO.”

Verder brengt gans het lichaam, de geest en de ziel meer in balans.

Genetisch gemodificeerde zaden kunnen door middel van plasma GaNS terug worden gezet naar hun oorspronkelijke originele staat. Ook groeien de planten, waarvan de zaden zijn behandeld met plasma 3 x zo groot, hebben ze geen pesticiden meer nodig, hoeven ze minder water te krijgen en blijven langer vers.

Zoals het verkopers van pseudomedische kwakzalverij betaamt, geven zij de klant de disclaimer mee dat er geen medische claims of gezondheidsadvies gegeven wordt.

In de beschrijving van het product wordt er voor gewaarschuwd om de flesjes met koperoxide niet te open en zeker niet te drinken. En dat in tegenstelling tot Keshe’s raadgevingen bij de productie van zijn anti-COVID-19-geneesmiddel.

Bron: Archive.org

Wie net zoals Keshe aanraadt om het verdunde water te drinken, maar niet de neergeslagen CuO is Nederlandse verkoper van kwakzalverij Silvia Hoevenaar. Het water noemt ze ‘plasma’ en de koperoxide noemt ze ‘gans’. Dat meldt Ruud Herold die haar “gans-producten” onder de loep hield voor de blogwebsite kloptdatwel.nl. En die is verbonden aan de Nederlandse organisatie Stichting Skepsis. Snel tussendoor: volg die mensen!

In het artikel wordt een zelfde opstelling gepresenteerd als in het instructiefilmpje van Keshe: koper, zink, zout en een batterij. Herold vat het samen:

Als chemicus zeg je dan dat je gewoon naar een elektrochemische cel zit te kijken (…). In de chemie spreken we van een elektrochemische cel als we elektrische energie gebruiken om de redoxreactie aan te drijven.

Met andere woorden, niet iets wat verward kan worden met ruimtevaarttechnologie.

De uitleg van Hoevenaar bevindt zich in dezelfde categorie als die van het eerste voorbeeld, met hier en daar verschillende accenten. In beide gevallen is de bottom line: koop dit ‘natuurlijk’ product in een mooi flesje. Ruud Herold waarschuwt na een uitgebreide analyse dat het gevaar op kopervergiftiging reëel is.

Tot slot wil ik ook nog vermelden dat de naam Keshe ook gebruikt wordt om bepaalde producten te verkopen die niet met hem of zijn theorieën in verband gebracht kunnen worden, zoals de Keshe gans orgonite tegen de effecten van chemtrails en HAARP.

Nog een voorbeeld van overlappende kwakmagisteria is de “orgonite hanger met Plasma, GaNS, Nano goud, met diverse edelstenen en mineralen”. Keshe en mineralen? Nah, niet echt, maar de uitleg komt zo uit een tekst van de KF:

Hierbij presenteer ik één van mijn nieuwste creatie. Een combinatie tussen twee krachtpatsers namelijk het welbekende orgonite en het Plasma met GaNS. Door deze twee te combineren met elkaar zal het elkaars werking op de meest efficiënte manier versterken.

Aldus de enthousiaste verkoper.

Bron: esoterische-techniek.nl

Waarom zouden we het kopen? CO2-gans is gelijk aan nanocoat-koper en zink en heeft een positieve invloed op het evenwicht van het zenuwstelsel, het verbetert de emoties en stilt de geest. Net wat je nodig hebt om dit te kopen. Het verbetert ook de communicatie tussen de cellen, de organen, het energielevel. Het verbindt lichaam en geest, zorgt voor pijnherstel, balanceert een gezonde staat van zijn, maakt het lichaam meer alkalisch, werkt bij kanker en virale infecties en herstelt kraakbeen. En wat mag dat kosten? 65 euro staat er onder de mooie foto.

Bron: esoterische-techniek.nl

Ik vrees dat dit de nalatenschap van de nucleaire ingenieur Merhan Tavakoli Keshe wordt: veel te dure pseudogeneeskundige prullaria die ronkende, wetenschappelijk klinkende namen krijgen en een verkooppraatje tjokvol geherinterpreteerde termen uit de Keshe-vocabulaire die vaag verwijzen naar zijn onbewezen theorieën over plasmareactoren, dubbele magnetische velden en vrije energie.

Bedankt voor het luisteren.

Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën: dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in.

Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, groot-loge, religieuze orde, geheime dienst, nest reptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat.

Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.

Shares
Frank Verhoft Geschreven door:

Verhalen over oude en nieuwe complotverhalen, pseudowetenschap en desinformatie. Volg me op Mastodon.