Podcast: De wereld van Mehran Keshe, 2

transcript

Mehran Tavakoli Keshe en Nikola Tesla. Bron: The New Energy Industry

Transcript

Welkom bij luminati.be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie.

Inleiding

Het eerste deel van deze podcastreeks schetste de leef- en denkwereld van Mehran Tavakoli Keshe, zijn toenmalige partner Carolina DR en zijn belangrijkste medewerker in België Dirk Laureyssens.

Dit deel gaat over gerechtelijke perikelen in België en problemen in Ghana. Opnieuw probeer ik me een weg te banen tussen de soms uiteenlopende, soms woeste verhalen die de betrokkenen in de loop der jaren over elkaar hebben verspreid.

In het laatste deel belicht ik de theorieën en ideeën van de zelfverklaarde Iraanse Messias op wiens agenda niets minder dan wereldvrede en overvloed voor iedereen staan.

Diversificatie

Na de oprichting van de Keshe Foundation wordt duidelijk dat Keshe en zijn vrouw hun activiteiten diversifieerden. In 2014 riep hij zich uit tot Messias en begon de Keshe Foundation medische producten te promoten. Die zouden gebaseerd zijn op Keshe’s technologie. Maar de medische aspiraties zijn veel ouder, zoals we heel snel zullen zien.

Helaas leek The Wayback Machine, een archief voor websites en doorgaans mijn beste maatje bij de voorbereidingen van mijn podcasts, het hier af en toe te laten afweten. Mijn zoektocht werd ook bemoeilijkt door tal van producenten en verkopers van eigenaardige medische apparaten die zogezegd volgens de principes en ideeën van Keshe werken.

Plasmatic First Aid. Bron: KF SpaceShip Institute

De oogst aan medische toepassingen en vooral producten die aan Keshe kunnen toegeschreven worden, is bijgevolg fragmentarisch. Zijn claims zijn steeds zeer vaag en obscuur.

Ik heb enkele voorbeelden verzameld voorbeelden om een idee te geven: Keshe claimt dat zijn plasmatechnologie er bijvoorbeeld in slaagt om het lichaam, de emoties en zelfs de ziel opnieuw in evenwicht te brengen. Daarvoor ontwikkelde de Keshe Foundation Spaceship Institute in Italië de Pain Pad

Door middel van plasmatechnologie, die gebaseerd is op de interactie tussen een magnetisch en zwaartekrachtveld, zendt het de pad plasmatische velden uit die tot 3 centimeter onder de huid kunnen doordringen, wat het lichaam terug in evenwicht brengt.

Hij lanceerde gans dieetsupplementen, verdedigde homeopathie en beweerde hiv-aids, Alzheimer en ALS te kunnen genezen. Ik laat hem zelf even aan het woord:

De technologie van Keshe pakte elke ziekte aan. In 2016 bood de Keshe Foundation kankerbehandelingen aan in Noorwegen. Geir Amdal, een van de drie Noorse initiatiefnemers liet het volgende optekenen in de lokale krant Harstad Tidende:

We hebben een eeuwigheidsmachine gemaakt die een balans tussen zwaartekracht en magnetisme gebruikt. Het zorgt ervoor dat je lichaam en alles om je heen in evnewicht komen. Het kan je huis zelf voorzien van elektriciteit, maar kan ook kanker genezen. Kanker is gewoon het lichaam dat uit balans is.

Met andere woorden, dankzij het plasmaveld van hun machine kan je thuis zelf even je kanker genezen en dat dankzij “een technologie die mensen eerder kenden, maar die is vergeten”, aldus de woordvoerder.

De mensen van de Noorse tak van de KF waren verbonden aan de website nyhetsspeilet, letterlijk de nieuwsspiegel, een tijdschrift voor geesteswetenschap en waarheidsbevinding met als slogan “Factchecking sinds 2009”. U mag zelf beoordelen hoe hard ze ervoor gaan. Ze ‘factcheckten’ NASA, die uiteraard loog over de maanlandingen. Enkele andere voorbeelden: volgens hen vielen de Mossad, CIA en MI6 Noorwegen aan, is de geplande grote financiële crash van de globalisten begonnen. Ik vind andere afgekauwde meuk die we ook in België doorgaans bij conservatief-rechtse en rechts-libertaire groepjes aantreffen.

De Noorse skeptici van skepsis.no reageerden gelaten:

In Noorwegen zijn zulke claims verboden door de wet en de Noorse consumentenbond zal de Foundation onderzoeken. […] We vermoeden dat het hier gaat om een berekend risico: de Noorse wetten zijn echt wel duidelijk over het maken van zulke claims, maar de straffen zijn niet zo streng.

Noot in de marge: de Duitstalige skeptische wiki van Psiram stelt ook onomwonden dat de meeste Duitstalige aanhangers van Keshe zich in de politiek-rechtse hoek bevinden en adepten van de vrije energiescene zijn.

Veroordeeld

In 2015 verscheen plots de Engelstalige website keshefacts.org. De anonieme auteur of auteurs presenteerden zich als slachtoffer(s) van Mehran Keshe en zijn Foundation. De taalfouten in de tekst bleken al snel in de eerste plaats vertaalfouten te zijn. Toeval of niet, vooral taalfouten die een Nederlandstalige met een beperkte kennis van het Engels zou maken. De eerste posts verschenen nadat Dirk Laureyssens de Keshe-stal had verlaten, maar als hij al medeverantwoordelijk was voor de website, dan was hij niet de enige auteur.

Twee jaar later werd er op de site een onverwacht document gepost, namelijk het vonnis van de rechtszaak tegen Keshe en zijn vrouw. Het werd uitgesproken op 7 augustus 2017 voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, strafzaken. De beschuldigingen zijn niet min: oplichting, poging tot oplichting en onwettige uitoefening van de geneeskunde. Het vonnis geeft een uitgebreidere staalkaart van de pseudo-medische handelingen van Keshe en zijn vrouw sinds 2007. Dirk Laureyssens, de man die tot ver in 2014 een actieve medewerker was van de KF en de lof zong van Keshe en zijn Foundation, is verrassend genoeg één van de twee burgerlijke partijen.

Het onderzoek werd volgens Het Nieuwsblad gestart in 2012 nadat verschillende mensen een klacht indienden bij de Orde van Geneesheren (nu Orde der Artsen). De opgesomde casussen, waarvan de oudste teruggaan tot 2007, zijn geval per geval schrijnend.

Enkele voorbeelden. De Keshes overtuigden een slachtoffer met de ziekte van Parkinson om per dag water te drinken uit twee thermosflessen die met magneten geprepareerd waren. Verder ook om witte capsules met onbekende inhoud in te nemen, om lucht op te zuigen uit een plastic drinkflesje dat met magneten geprepareerd was. Kostprijs van deze kwakzalverij: 2000 euro.

Ze waagden zich verder aan behandelingen tegen epilepsie, onder meer met speciale Keshe-technologie, vitamines en homeopathie. Andere aandoeningen die ze “behandelden” waren fibromyalgie, ‘gebrek aan energie’, chronisch vermoeidheidssyndroom, gedeeltelijke verlammingsverschijnselen ten gevolge van een trombose en een hersenbloeding. Een patiënt met een niet nader bepaalde handicap kreeg als behandeling de speciale preparaten uit de thermosfles, vitamines en ezelinnenmelk. De patiënten betaalden hiervoor tussen de 2000 en 3600 euro. Eén slachtoffer zou minstens 30.000 euro betaald hebben over een periode van 5 maanden.

Volgens het vonnis probeerde Keshe zelfs een persoon uit een coma te halen door haar “een geprepareerde helm” te laten dragen. Ik vind nergens in de Keshe-literatuur een verwijzing naar de specificaties van dat tuig. Verder liet hij de patiënte zuurstof inademen doorheen geprepareerde flessen, en liet hij haar slapen met handen en voeten in geprepareerde thermosflessen. Er worden geen verdere details gegeven, maar ik ben er vrij zeker van dat dit niet tot de standaardbehandeling van comapatiënten behoort.

De moeder van de comapatiënte had in 2009 via het internet steun en hulp gezocht bij lotgenoten. Ik citeer uit het vonnis:

doch werd (zij, de moeder van de patiënte) gecontacteerd door tweede beklaagde [mevrouw DR] die een behandeling door haar echtgenoot voorstelde. […] Eerste beklaagde [Mehran Keshe] verweet [de moeder] dat ze een negatieve energie uitstraalde en het wakker worden van haar dochter belette. Zij mocht niet meer in de buurt komen van [haar dochter]; nadien beweerde hij dat [de dochter] zelf weigerde wakker te worden.

En dat is een verwijt dat ook in niet te controleren anekdotes over Keshe terugkomt: een slechte genezing is niet te wijten aan Keshe’s technologie, maar aan de ingesteldheid van de zieke en of omstaanders.

De patiënte geraakte tijdelijk uit de coma, maar de kinesist, die aanvankelijk geen toegang tot zijn patiënte meer kreeg van Keshe, merkte op dat “haar aangezicht bloedrood” was en dat ze de stuipen had. De kinesist verwittigde daarop de huisarts en die besliste tot een spoedopname. Blijkbaar had Keshe haar vast voedsel toegediend en was een brok van dat voedsel in haar longen terecht gekomen.

Bij de strafbepaling werd naast de aard en ernst van de feiten, ook rekening gehouden met “het opgeblazen zelfbeeld” van beide beklaagden, hun gebrek aan enige reflectie. Zij zouden de wanhoop van andere mensen benaderd hebben als een opportuniteit voor eigen financieel gewin. De rechter bepaalde dat mevrouw Keshe een actieve en essentiële, zij het dienende rol speelde in de feiten. Zij ging actief op zoek naar patiënten slash slachtoffers en voerde het woord, aangezien meneer Keshe de Nederlandse taal amper beheerste.

Beiden werden na een proces veroordeeld, Mehran Keshe tot 18 maanden met uitstel, voor oplichting, poging tot oplichting en het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Carolina DR tot 12 maanden, voor oplichting en poging daartoe, eveneens met uitstel. “In totaal bracht de oplichting het koppel meer dan 15.000 euro op, dat bedrag verklaarde de rechter nu verbeurd”, aldus het Nieuwsblad.

Een straf met uitstel zoals hier bepaald, moet volstaan om beklaagde ervan te weerhouden in de toekomst gelijkaardige of andere misdrijven te plegen.

Right.

De naïviteit van de rechtbank spreekt boekdelen. Het Laatste Nieuws was realistischer in hun berichtgeving en had het over “(e)en Iraans koppel dat nu in Italië woont, waar ze mogelijk hun criminele praktijken verderzetten”.

Nog enkele opvallende passages uit het vonnis. In de aangifte door de geneeskundige commissies van de provincie Oost- en West-Vlaanderen wordt verwezen naar de website van de Keshe Foundation:

De stichting biedt ook haar ruimtevaart gezondheid technologie [sic] aan dat bewezen heeft een antwoord te kunnen zijn voor sommige kwalen waarvoor [trommelgeroffel] de conventionele geneeskunde geen oplossing heeft [mijn nadruk].

Van alle clichés uit het handboek van de kwakzalver is dit waarschijnlijk het grootste. Voor alle duidelijkheid, het trommelgeroffel maakt geen deel uit van het originele citaat.

Blijkt ook dat Keshe ondertussen een wirwar aan firma’s en organisaties heeft opgericht: Tavakoli Keshe Mehran, Keshe Power Cell Technology (en dat was een postorderbedrijf dat op 29 november 2016 failliet werd verklaard), Keshe Foundation Research and Development en Keshe Foundation Belgium. Alleen van die laatste vind ik sporen van de oprichting terug.

Nog een boeiend stuk uit het vonnis: de vraag of de beklaagden ter goeder trouw waren geweest en in de oprechte overtuiging verkeerden dat de methodes werkelijke revolutionair en effectief waren, “is onverenigbaar met de vaststelling dat het vertrouwen van de slachtoffers werd gewonnen met allerlei valse verhalen (samenwerking NASA, Israël, …).” Uit de discrepantie tussen het promotiemateriaal en de uiteindelijke resultaten blijkt dat de veroordeelden “bewust en opzettelijk de potentiële klanten misleidden”.

Oh, en wat de toestellen betreft: de geheimzinnige thermosflessen met magneten bevatten helemaal geen magnetisch materiaal.

Tot slot: burgerlijke partij Dirk Laureyssens sleepte één symbolische euro morele schadevergoeding uit de brand.

Het geval Ghana

In België hebben Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad hierover bericht. De eerste krant had het over “Iraanse gezondheidsgoeroe” die een “ordinaire oplichter” blijkt te zijn, de andere kopte “Koppel veroordeeld voor oplichten van zieken”. Ten zuiden van België werd het nieuws van de veroordeling gretig opgepikt, en wel zo’n 6000 kilometer verder, in westelijk Afrika. Op 8 september verwees de krant Ghana Business News naar de Belgische rechtszaak in het artikel Veroordeelde oplichter Mehran Keshe claimt dat hij nog steeds actief is in Ghana.

We gaan even terug in de tijd. Het Ghanese Atoomagentschap had in oktober 2016 een ‘memorandum of understanding’ (MoU), en ik vertaal het maar even als ‘principieel akkoord’, met de Keshe Foundation getekend. In datzelfde jaar organiseerden ze samen een ‘Space Summit’ in de hoofdstad Accra en in 2017 kondigden zij aan dat de Keshe Foundation de eerste Afrikaanse ruimtelanceerplatformen zou bouwen. Ik citeer uit de krant:

Keshe zou 21 miljoen dollar investeren in het project, dat zou bestaan uit een administratief centrum, gezondheidsinstelling (kliniek), fabriek, onderzoekscentrum en het eerste Afrikaanse lanceerplatform.

Het artikel trok het gebruikelijke soort negatieve commentaren aan. Maar de internationale interesse die het akkoord veroorzaakte, leidde al snel naar ophef en naar de vraag of de Foundation wel een oprechte, legitieme organisatie was.

Uiteindelijk kwam het agentschap in juni 2017 tot de conclusie dat de voorstellen van Keshe wetenschappelijk niet konden bewezen worden: “De wetenschappelijke voorstellen die meneer Keshe naar voren schoof, waren niet erg nuttig”, aldus de voorzitter van de commissie van het Ghanese Atoomagentschap professor Nyarko. Hij vulde aan dat ze het memorandum wel moesten opschorten vooral om de medische claims te onderzoeken.

We leerden dat we geen enkel valabel wetenschappelijk bewijs kunnen bekomen en dus moesten de MoU wel opblazen.

Keshe kreeg tot 15 september dat jaar de tijd om het land te verlaten.

Blijkbaar was het voor de Keshe Foundation een totaalpakket. Hij beweerde niet alleen de oplossing voor diabetes te hebben, maar ook voor hiv-aids. En die oplossing was andermaal verbonden aan zijn plasmatechnologie. Voor Keshe is deze technologie even nuttig voor de ruimtevaart als voor genezing van eender welke ziekte. Maar ook dat stuitte uiteraard op scepticisme in Ghana. Het verhaal doet me denken dat Keshe zowaar de medische beloftes aanpast per land of werelddeel. Ook nu nog in 2023 is hiv-aids een groot probleem in Ghana.

De journalist van Ghana Business News merkte al op in zijn artikel dat “de basis van Keshe’s wetenschappelijke claims in vraag wordt gesteld op het internet, maar dat zijn volgelingen iedereen aanvallen die zijn claims kritisch benaderen.” Blijkbaar was er ook twijfel gerezen over de status van zijn diploma van de Britse universiteit waar hij eind jaren 1970 studeerde.

Ook Joseph-Albert Kuuire, een Ghanese blogger over onder meer ruimtevaart, maakte melding van de verbaal agressieve manier waarop Keshe omging met tegenkanting. In juni 2017 schreef Kuuire over de mogelijke samenwerking tussen Ghana en de KF en al snel ontving hij een bericht van ene Hans Schmidt, waarvan de blogger vermoedde dat het een schuilnaam was. De e-mail had een link naar de zoveelste online lezing van de KF met als titel Blauwdruk voor vrede voor de mensheid, waarin Keshe de Ghanese verantwoordelijke een dik half uur afdreigt als hij de opzegging van het memorandum niet zou herroepen.

Tijdens die lezing gaf een hoorbaar geëmotioneerde Keshe eveneens een niet mis te verstane ‘tip’: “Dubay is de verkeerde plaats om geheime financiële middelen te parkeren, meneer de Minister” en hij dreigde ermee alles (wat dan ook) in de openbaarheid te gooien.

Wat hier ook van waar was, het toonde in ieder geval de bereidheid van Keshe aan om in het openbaar een medestander die een tegenstander werd, in het openbaar af te dreigen en zelfs te chanteren.

Bron: YouTube

Later dat jaar verliet Keshe Ghana.

Ook andere berichten en stukjes informatie geven aan dat Keshe iedereen die hem tegensprak, afdreigde, bedreigde en verbaal misbruikte. Hij noemde tegenstanders vaak satanisch en beschuldigde mensen moeiteloos van pedofilie. Ook Albert II, die hij nog steeds verwijt dé oorzaak te zijn van zijn problemen in België, werd op deze beschuldiging getrakteerd.

Nog een voorbeeld: vanuit de rangen van de KF werd de website Facts about Dirk gelanceerd, waarin onder meer de legitimiteit van Laureyssens’ patent op de Happy Cube in twijfel wordt getrokken, waarin deze beschuldigd wordt het idee te hebben gestolen en een hoge pief te zijn in een organisatie die kinderen verhandelt, hypnotiseert en seksueel mishandelt. Hij was volgens de website lid van de illuminati en van een geheim netwerk van vrijmetselaarsloges.

Losse eindjes

Ik handel snel nog even wat losse eindjes af: in 2019 worden via dezelfde website volgers aangespoord een verzoekschriftformulier in te vullen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een voor meneer en een voor mevrouw Keshe: Beroep voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor fraude door de Belgische regering tegen M.T. Keshe.

Op 11 augustus 2020 verschijnt op Facebook een re-post van Keshe: Carolina DR is niet langer mijn vrouw. Ook zij bevestigt in een interview dat ze rond deze periode gescheiden zijn. De reden is onbekend, maar opnieuw heb ik de indruk dat de rol van een van zijn medewerkers, hier DR dus, was uitgespeld, dat ze geen nut meer had voor hem of de organisatie.

Carolina DR verscheen rond 2021 terug op Facebook. Ze kondigt via dat medium Plasma teaching aan, want “de technologie moet gans gerevalueerd worden”, er zijn namelijk “vele nieuwe openbaringen en er is nieuwe informatie beschikbaar”. Het is volgens haar geen “magie of snake oil, maar iets nieuws dat er altijd al geweest is”. Vragen naar wat er gebeurd is in de Keshe Foundation worden niet geapprecieerd, want ze wil stappen vooruit zetten. Ook op mijn vraag om extra uitleg te geven over de KF heeft ze tot nader order niet gereageerd.

Verder toont ze zich een fan van de holistische dokter Johan Denis. Wat haar vooral aanspreekt, is Denis’ betrokkenheid bij de herlancering van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde. Hij was ook de dokter die beweerde dat bepaalde coronavaccins nanobots bevatten en die voor zijn uitspraken geschorst werd door de Orde der Artsen. En dat is mijn bruggetje naar het laatste onderdeel van deze aflevering.

Keshe en corona

Het zou ongelooflijk zijn, mocht Keshe niet zijn diensten aangeboden hebben tijdens de coronacrisis. Nu, in die periode waren er drie soorten oplichters: een groep die beweerde dat het coronavirus niet bestond en een die vond dat de pandemie fel overdreven was. Keshe behoort tot de derde soort. Hij erkende de ziekte en de ernst ervan, en hij zorgde bijna instantaan voor een kwakzalfmiddel op basis van, u raadt het, zijn plasmatechnologie. Op zich hoeft dat niet te verbazen van iemand die voor elke denkbare aandoening met hetzelfde verhaal afkomt.

Op 25 januari 2020, de dag van het Chinese Nieuwjaar, lanceerde hij zijn video met de boodschap “Eén kop één leven roeit het Wuhan-coronavirus uit”. En ook hier verschuift hij zijn praatje vlotjes van zijn niet bestaande ruimtevaarttechnologie naar vermeende oplossingen voor een medisch en andere probleem en beweerde hij dat zijn technologie al toegepast wordt, in dit geval in China. Hij gebruikt zeer vaak zijn vermeend ruimtevaartonderzoek en -technologie als een manier om zijn dubieuze medische producten en behandelingen een aura van wetenschappelijkheid te geven.

https://archive.org/details/20200125pmonecuponelifeeradicateswuhancoronavirus

Hij doorspekt zowel zijn uitleg over ALS als over corona met verwijzingen naar zijn ruimtevaartprogramma. Ik vermoed dat in het geval van Ghana het ruimtevaartprogramma en het lanceerplatform het lokaas waren en de medische faciliteit het hoofddoel.

Uiteraard kan zijn technologie ook toegepast worden voor de bestrijding van virussen, dat heeft hij in het verleden al bewezen met het varkensgriepvirus, “een van de moeilijkste virussen om te behandelen”. De hoofdoorzaak waarom hij er wel in slaagt om virussen daadkrachtig aan te pakken, is eenvoudig. De mensen hebben nooit begrepen wat een virus is, maar Keshe heeft daar met zijn nieuwe technologie verandering in gebracht.

Een virus haalt zijn energie uit een cel, waardoor die afsterft. Maar houdt men Keshe’s plasma, een wittige substantie in een drinkglas, dicht bij de cel, dan zorgt die plasma ervoor dat het virus al zijn energie verliest. Zijn middel zou al geproduceerd worden door een fabriek van de KF en gebruikt worden in een Chinees hospitaal.

In een video laat hij zien dat men het even goed kan maken met spullen die men thuis heeft liggen. Hij jaagt daarop een lage stroom in een glas met zout water, koper en zink, en het bezinksel geeft de magische, genezende krachten aan het water dat men dan kan opdrinken, waarmee men zich kan wassen en waarmee men het mondmasker kan bevochtigen. De video eindigt dat men in zijn Chinese fabrieken de productie aan het opstarten is om dit water efficiënter te produceren en te verkopen.

Drie jaar na de veroordeling van Keshe in België en een straf “die moet volstaan om beklaagde ervan te weerhouden in de toekomst gelijkaardige of andere misdrijven te plegen”, is Keshe blijkbaar van de schrik bekomen.

Bedankt voor het luisteren.

Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën: dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in.

Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, groot-loge, religieuze orde, geheime dienst, nest reptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat.

Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.

Bron afbeelding bovenaan: MISA Senzațional TV

Shares
Frank Verhoft Geschreven door:

Verhalen over oude en nieuwe complotverhalen, pseudowetenschap en desinformatie. Volg me op Mastodon.