Podcast: De onsterfelijke Cyrus Teed, 2

transcript, leeslijst

Transcript

Welkom bij luminati.be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie.

De holle aarde

Koreshanity is meer dan een handvol principes, aldus Teed. Het is (en ik citeer uit zijn boek Cellulaire Cosmogonie):

universele wetenschap toegepast op alle gebieden van het praktische, dagelijkse leven, inclusief de wetenschap van het onsterfelijke leven in het lichaam. Het omvat de wetenschap van religie, gebaseerd op een accurate kennis van de structuur en het functioneren van het kosmische organisme. Het omarmt elk departement en elke fase van vorm en functie in het universum. Het is daarom UNIVERSOLOGIE.

Een van de onthullingen door de vrouwelijke god betrof de enigszins aparte vorm van de aarde en het universum. Cyrus Teed schreef in zijn boek:

In 1870 kondigde de Auteur van het Koreshiaanse Systeem van Universologie, op de basis van de wet van comparatieve analogie, de ontdekking van de cosmogonische vorm aan. Hij verklaarde dat die cellulair was, dat de oppervlakte van de aarde concaaf was, met een kromming van 8 inch per mijl. Deze graad van kromming geeft een diameter van 8.000, en een omtrek van 25.000 mijl.

De aarde is een holle bol, die zichzelf eeuwig en constant hernieuwt door middel van involutie en evolutie. Het leven speelt zich af aan of tegen de binnenwand van het concave oppervlak. Het idee dat de mens zou leven op een bol, is louter het gevolg van een diep geloof op basis van een optische illusie en van leugens. Vanzelfsprekend was er een bijzondere man nodig om de mensheid op die fout te wijzen. In The Flaming Sword van 31 december 1897 schreef hij:

Het Copernicaanse systeem (gebouwd op een hypothese) lijkt de geesten die niet willen en kunnen nadenken, te bevredigen. De fundamenten van de Koreshiaanse astronomie zijn gebouwd op een rots.

Het doet erg denken aan toenmalige platte-aarders die de “hypothetische” Copernicaanse en Newtoniaanse wetenschap afdoen als pure speculatie en het eigen wereldbeeld voorstellen als het resultaat van empirisch verifieerbare waarnemingen én vooral praktische experimenten waarvoor ze zich uitgesloofd hebben.

Deze tuigen werden gebruikt om de holle aarde op te meten. Hedendaagse gelovers zijn er nog niet in geslaagd om de experimenten te herhalen. Bron: Florida Memory

Teed heeft nog meer te vertellen over de vorm van wat hij “het Universum” of “de Grote Alchemico-Organische Wereld” noemt. Die bestaat uit zeven metalen lagen, vijf minerale en vijf geologische strata. De inwendige, concave oppervlakte bestaat uit land en water. De schil die gevormd wordt door de metalen lagen is “verschillende mijlen” dik. In de holle aarde bevinden zich nog eens drie lagen, drie atmosferen. Degene waarin wij leven bestaat grotendeels uit zuurstof en stikstof.

De volgende laag is dan weer pure waterstof. Daarin bevindt zich dan weer een bol die bestaat uit wat hij “gedenomineerde aboron” noemt, die op zijn beurt de “solaire elektromagnetische atmosfeer” bevat, de kern van het “stellaire centrum”. De planeten zijn dan weer schijven die bestaan uit kwikzilver die draaien omwille van elektromagnetische impulsen. De buitenkant? Dat is één grote leegte.

Uiteraard werden er ook bewijzen in de Bijbel gevonden. Lezen we in Mattheus 6:10 niet “Uw wil geschiede in aarde als in de hemel”, althans in de King James Version. De frase “(er is niets nieuws) onder de zon” (bijvoorbeeld in Prediker 1:9) is ook zo’n Bijbels bewijs: alles en iedereen is onder de zon en in een concave aarde wijst alles naar het centrum, naar de zon. het woordje “hol”, in bijvoorbeeld Isaja 40:12: “Wie heeft de wateren met de holle hand omvat” kan niets anders betekenen dan ‘concaaf’. Ook zonder mijn laatste voorbeeld mag het duidelijk zijn dat de interpretatie van de Bijbelse symbooltaal bij z’n haren getrokken is.

Teed gaf aan zijn coauteur ‘professor’ Ulysses Morrow de eer “het mechanische bewijs” te hebben geleverd.

Hij leidde de uitvoering van de experimenten door de welke de mechanische Geodetische demonstratie resulteerde in een succesvolle geometrische en mathematische conclusie, onweerlegbaar en overweldigend.

Morrow was Amerikaanse uitgever-drukker die het idee van een platte-aarde inwisselde voor een holle aarde. Hij stierf in 1950.

Estero, Florida

Ondanks het ogenschijnlijke succes van Cyrus Teed, de oprichting van de Koreshan Unity in Chicago, leek de gemeenschap te lijden onder de processen die jaloerse mannen aanspanden en de aanhoudende aandacht van media, die al bij al vrij agressief uit de hoek kwamen. Koresh interpreteerde die negatieve persberichten als een bewijs dat zij, net als Jezus in zijn gloriedagen, vervolgd werden. Uiteindelijk was die media-aandacht een goeie zaak.

Maar toen de leden vernamen dat er in Florida een behoorlijk stuk grond te koop werd aangeboden, toonde Koresh interesse. Hij ging met twee van zijn naaste medewerksters, Annie Ordway en Berthaldine Boomer, op prospectie. Aanvankelijk was het domein te duur, maar de verkoper wijzigde zijn prijs nadat hij kennis had gemaakt met Koresh’ tijdschrift The Flaming Sword. In november 1894 werd een verkoopakte getekend voor een lap grond van 130 hectare.

Tegen 1903 was de verhuis rond en bevonden zich zo’n 200 Koreshianen zich in hun Nieuw Jeruzalem, namelijk Estero, in de staat Florida. De bezittingen van nieuwe leden werden overgedragen aan de gemeenschap, het werk betaald met kredieten voor de eigen winkels, eerder dan in cash. En dat werk bracht niet altijd genoeg op.

Cyrus Teed was een manipulator, dat staat buiten kijf. Op de vraag of hij een oplichter was die uit was op persoonlijke verrijking of dat hij geloofde in wat hij preekte, dat blijft voor onderzoekster Lynn Millner een raadsel. Uiteraard profiteerde hij enerzijds van zijn “communistische” leefgemeenschap: als leider kreeg hij de beschikking over de persoonlijke eigendommen van de nieuwe leden. Anderzijds leek hij de inkomsten steeds terug te investeren in zijn leefgemeenschap en bleef hij vasthouden aan zijn religieuze inzichten.

Voor de noorderlingen uit Chicago moet de schok enorm zijn geweest. Chicago kent vier seizoenen, met relatief warme zomers en koude winters. Estero deelt grotendeels het tropisch moessonklimaat van Fort Myers. Maar niet alleen het tropische klimaat moet klappen uitgedeeld hebben. De Koreshianen moesten de handen uit de mouwen steken om hun Nieuw Jeruzalem op te bouwen, in temperaturen die even onbarmhartig waren als de fauna, en meer bepaald de insecten en slangen. Tel daarbij het gebrek aan ervaring in constructiewerk en het landbouwbedrijf en, zeker in de beginfase, een vleugje tyfus. De voedselvoorziening verliep aanvankelijk stroef en zorgde voor honger in de gemeenschap.

De zogenaamde communistische leefgroep nam de bedrijfsstructuur van Standard Oil in New Jersey als z’n model. De commune begon aandelen uit te schrijven. In 1904 werd de gemeenschap in Estero een bedrijf, met onder meer een elektriciteitsleverancier, betonfabriek, tinslagerij, matrassenfabriekje, hoeden- en mandenweverij, schoenwinkel, smidse, drukkerij, wassalon, zagerij en boothersteller. De Koreshians kochten een meubelfabriek in Bristol, Tennessee in 1906 en onderhandelden met de regering van Honduras over een gebied van 81.000 hectaren om te koloniseren. Deze informatie heb ik van de website van Peter Hicks, een voormalige ranger van de Koreshan State Historic Site.

Het harde werk weerhield de Koreshianen niet om zich te wijden aan culturele evenementen, zoals de opvoering van Griekse tragedies en kamerconcerten. De volgelingen van Teed waren doorgaans hoogopgeleiden, waaronder heel wat geschoolde muzikanten!

Maar na verloop van tijd werd duidelijk dat de verhuis naar Estero niet goed verteerd werd. Ook de nadruk op het celibaat voor de kernleden begon z’n tol te eisen. Het aantal volgelingen nam af. Vanaf 1904 begonnen de relaties met de buren te verslechteren. Cyrus begon manieren te verzinnen om aan belastingen en taksen te ontsnappen en stichtte zelfs een politieke partij. En dat vergrootte enkel de interne en externe spanningen. In oktober 1906 probeerde Teed te bemiddelen in een relletje tussen een Koreshiaanse kandidaat en enkele inwoners van Fort Myers. Op het moment dat hij een preek wilde afsteken, kreeg hij een vuistslag vol in het gezicht. In de daaropvolgende arrestatie, kreeg hij een nog groter pak slaag. Daarna, en volgens de Koreshianen daardoor, ging de gezondheid van Cyrus Teed achteruit.

Na de dood

[Bron Leven na de dood, Freek De Jonge: YouTube]

Dr. Weimar, afgestudeerd aan de vers opgerichte osteopatische school van geneeskunde, observeerde vanaf 22 december 1908 zijn leider nauwgezet. Dokters die wel naar een erkend medisch instituut waren geweest, zouden Cyrus Koresh Teed op die dag dood verklaard hebben. 69 jaar oud. De osteopaat zou de veranderingen noteren: de huid begon donkerder te worden, eerst achter zijn oor, niet veel later over zijn hele gezicht. Vocht met een hint van bloed sijpelde van tussen zijn lippen. Op dat moment geloofde Weimar en andere, bezoekende volgelingen, nog dat ze de ‘theocrasis’ van Teed waarnamen: Teed zou de vorm van een vrouw aannemen, herrijzen uit de dood, en het laatste gevecht met het Kwade aangaan.

Terwijl het lijk geleidelijk begon te desintegreren, beschouwden ze de verandering alsof er een nieuw lichaam in de dode gevormd werd. Drie dagen later gelastte dokter Weimar dat men best aan de graftombe begon te werken, waar hij zijn uiteindelijke god-wording zou kunnen verwezenlijken.

De pers reageerde nuchterder: “Dr. Cyrus Teed dood: ging van ons heen en is niet meer”, aldus Fort Myers Press. Ook in Chicago en New York werd zijn dood besproken in de kranten. Een krant in Chicago berichtte over de problemen in de lokale Koreshiaanse gemeenschap: men dacht daar dat de nalatenschap van Cyrus Teed aanzienlijk was en dat bracht onrust in de groepen in Chicago. Zij beseften toen nog niet dat de profeet enkel een schuldenberg had nagelaten.

Uiteindelijk werd Cyrus Teed begraven. De “discipelen van Koresh, Herder, Rots Israëls” werden gedwongen om hun leider in een kist te leggen, hoewel zij wisten dat dit graf zijn lichaam niet zou kunnen vasthouden. En ze kregen overschot gelijk, maar niet op de manier die ze verwachtten. Dertien jaar lang waakten volgelingen over zijn graf. Maar op 23 oktober 1921 werd de tombe geopend. Door een orkaan. En die waste het graf leeg. De stoffelijke resten van Teed verdwenen in de zee. Wat restte, was het opschrift “Cyrus, Herder, Rots Israëls”.

De gemeenschap viel na de dood van Teed uit elkaar. Enkel een handvol kernleden bleef in Estero. In 1930 zorgde Hedwig Michel, een vluchtelinge uit nazi-Duitsland, voor een korte opleving van de gemeenschap. In 1960 waren er nog vier bewoners. Een jaar later schonk Michel het landgoed aan de staat Florida in ruil voor het vruchtgebruik en de verzekering dat het landgoed een historisch monument zou worden. De staat hield woord: de gebouwen worden onderhouden, het archief bewaard en de historische site, de Koreshan Unity Settlement Historic District, is open voor het publiek.

Die andere Koresh

Op 28 februari 1993 startte het Amerikaanse agentschap ATF de zogenaamde Waco Siege, het beleg van het Mount Carmel Center. 91 leden, 25 kinderen onder leiding van Vernon Wayne Howell, beter gekend als David Koresh. Een eerste schietpartij resulteerde in 10 doden, vier agenten en zes leden van Branch Davidian. De collega’s van de FBI mengden zich in de belegering. 51 dagen lang werd er onderhandeld.

Bij wijze van nawoord wil ik het niet hebben over de onnodige aanval op het complex, die samen met een tragische brand 76 levens eiste. ATF en FBI waren er verkeerdelijk van overtuigd dat David Koresh mensen tegen hun wil gevangen hield en dat de Branch Davidians van plan waren om tot collectieve zelfmoord over te gaan.

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Jeff Guinn kwam tot de conclusie dat David Koresh, de leider in Waco, de oude Cyrus Teed imiteerde, evenwel zonder het al te goed te beseffen. Het bewuste plagiaat werd gepleegd door de voorgangster van David Koresh, door Lois Roden. Zij kende zeker en vast het werk van Cyrus Teed en had het boek Koreshanity: A Religion for the New Age gelezen. Net als de verschijning aan Cyrus Teed een kleine 100 jaar eerder, noemde Lois Roden David Koresh het nieuwe Lam Gods.

In de transcripties van de onderhandelingen tussen David Koresh en de FBI zaten genoeg opvallende verwijzingen naar de Koresh van Florida. De FBI wilde niet weten van de inmenging van buitenstaanders, misten de link en dus de verwijzingen naar het op te bouwen Utopia. Guinn is ervan overtuigd dat men die kennis had kunnen gebruiken tijdens de gesprekken en dat dit de lont uit het kruitvat had kunnen halen.

Bedankt voor het luisteren.

Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën: dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in.

Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, groot-loge, religieuze orde, geheime dienst, nest reptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat.

Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.

Verder lezen en kijken

The Guiding Star (link)
Een van de tijdschriften van de Koreshiaanse communes.

The Flaming Sword (link)
Een van de tijdschriften van de Koreshiaanse communes.

Koreshan Unity Collection (link)
Schitterende fotocollectie en archief.

Koreshans (link)
Blogwebsite en archief van Koreshan Unity.

Lyn MILLNER: The Allure of Immortality. An American Cult, a Florida Swamp, and a Renegade Prophet (2023)
Hét boek over het leven van Cyrus ‘Koresh’ Teed.

Plowshare and Pruning Hook (link)
Een van de tijdschriften van de Koreshiaanse communes.

Donald E. SIMANEK: “Turning the Universe Inside-Out. Ulysses Grant Morrow’s Naples Experiment” (link)

Sarah STEEL: Let’s talk about sects. Koreshanity (2018) (link)
Uiterst interessante podcastaflevering over Cyrus Teed. De hele podcastreeks is een aanrader.

WGCU Public Media: Koreshan Unity: A Quest for Utopia | Untold Stories (link)
Interessante online documentaire over Koreshan Unity in Florida.

I. D. S. WINSBORO & D.K. ROUTH: “Utopia’s healing messiah: Dr. Cyrus R. Teed of Chicago and the national mind-cure movement”. Journal of Illinois History ( (2008) (link)

Shares
Frank Verhoft Geschreven door:

Verhalen over oude en nieuwe complotverhalen, pseudowetenschap en desinformatie. Volg me op Mastodon.