Peter Vereecke, 5 – Herfst

Dat de wereld en het leven overlopen van de miserie, dat ondervinden we van tijd tot tijd allemaal wel eens. Dat al die miserie niet zozeer veroorzaakt, dan wel georganiseerd wordt door dé elite, is een gedachte die de meeste complotdenkers aandrijft.

Complotmusketiers lijken zich steeds te willen verenigen onder het mom van uitspraken als “wij worden bedrogen en belaagd”. Het woordje ‘wij’ is hierbij vaak slechts een ‘meervoud van verhevenheid’, een taalkundige veredelde ‘ik’. Met deze majestatische ‘wij’, met ‘ik’ dus, kan men gemakkelijker de eigen belangrijkheid én eigen belangen benadrukken.

Het verspreiden van samenzweringsverhalen is in de eerste plaats een verdienmodel en er is uiteindelijk maar één zak waarin al het bij elkaar gebelde donatiegeld en andere inkomsten verdwijnt. De volgers worden opgeroepen om met “allen tegen één” te strijden, maar op het einde van de dag is het gewoon “alle inkomsten voor één”.

Peter Vereecke lijkt verder op verschillende niveaus te communiceren: in de reguliere, regionale pers wordt hij meestal afgeschilderd als de charmante, gekkerige Don Quichote. De regionale artikelen over hem, vooral in Het Nieuwsblad, blinken uit in onkritische meligheid en gezapigheid. Rubriek: op bezoek bij de zotten bompa, ergens op de rand Man Bijt Hond en In de Gloria. En dat is het beeld dat de buitenwereld van hem lijkt te hebben.

Tijdens zijn lezingen, die veelal niet opgenomen worden, vallen de maskers echter af. In dit blogartikel moeten we het echter stellen met Vereeckes nieuwsbrieven, die geschreven zijn voor de in-crowd maar toch terughoudend genoeg zijn. Hoe dan ook, in zijn communicatie voor een gemengd publiek, volgelingen als critici, krijgen we al een beter beeld van Peter Vereecke. De zotten bompa blijkt al snel een oerconservatieve, alt-right ophitser en desinformant.

Voor dit laatste deel heb ik de sinds 2018 verzamelde nieuwsbrieven van Peter Vereecke nog eens doorgenomen. Wat volgt is een korte bloemlezing.

Liefde

“Love is the only gold”, aldus onze polyglotte en spirituele complotmeister. “Wees een delver van puur goud!”, zo spoort hij zijn volgers aan in de nieuwsbrief van 26 april 2023. Behalve wanneer het gaat over de LGBTQIA+-gemeenschap. Leden van die gemeenschap slagen er volgens Vereecke maar niet in puur goud te vinden.

LGBTQIA+ is het resultaat van een “topdown Talmoedische machtsingreep”, die erop gericht is het gezin te ontwrichten. Ondertussen wordt “porno – homofilie – LGBTQ” gepromoot via films, TV, muziek, media en is transgenderisme als verdienmodel. Vereecke is verstandig genoeg om dit te laten vertellen door Désirée Röver, de zelfverklaarde “medisch research journalist” die in Nederland bekendheid geniet als rabiate en gevaarlijke antivaccinatie-activiste en allround complotbedenkster. Beiden zien hierin een “strategie voor de totale ontmanteling van het blanke Westen en het Christendom”.

Behalve dan dat homoseksualiteit gezien wordt als het werk van de elite en dat homoseksualiteit samen met BTQIA+ gepromoot worden om ons allemaal naar de verdoemenis te leiden, aldus Röver en Vereecke.
Bron: Nieuwsbrief 8 feb 2018.

Op 27 februari 2018 was Vereecke ogenschijnlijk milder wat betreft het “het transgender-dossier”. “Ik heb echt wel alle begrip voor wie met dit verwarrend gevoel geconfronteerd wordt”, schrijft hij. U voelt de ‘maar’ al aankomen. Heel lang kan hij zijn gespeeld begrip niet volhouden: het is voor hem niet meer dan een hype.

Men houdt ons voor dat het transgender-fenomeen van alle tijden is, maar dat het nu pas onder de aandacht komt dankzij onze tolerante en ruimdenkende mindset. Dat is volgens mij niet juist. Er is iets onrustwekkender gaande en het is van heel fundamentele aard. Het heeft met onze biologische en vooral sexuele constitutie te maken.

Uiteraard is het een complot, dat “door de elite gewild is en wordt aangestuurd om meerdere redenen”.

ET

Wie die elite is, dat varieert al eens en lijkt afhankelijk van het seizoen, het weer of de actualiteit. Tegenwoordig is het al iets vaker het WEF van “Naziklaus SSchwab” dan de goede oude illuminati. Maar uiteindelijk worden we overheerst door buitenaardse entiteiten. Wat van Vereecke een van de weinige platte-aarders maakt die gelooft in ruimtevaart. In zijn nieuwsbrief van 11 apr 2018 liet hij ons het volgende weten:

Steeds nadrukkelijker doemt het beeld op dat in vele culturen en godsdiensten besproken wordt : ‘vreemde’ wezens (‘aliens’ in de meest brede betekenis) interfereren in het spel op het aards toneel. Ze zijn fundamenteel anders dan wij en staan ook vijandig tegenover ons. Ze hebben verschillende namen : Wachters, gevallen engelen, serpent gods, star people, drakenkoningen, archonten, anunaki, elohim, dzjinn, centauri, azuri, de goden uit de mythologie, enz. . Aan het hoofd staat een krachtige, superintelligente figuur: Jahweh, Jaldabaoth, Lord Archon, Lucifer, … .

Bron: Nieuwsbrief 11 apr 2018.

Geheime kennis wordt voor ons verborgen gehouden:

Deze documenten zijn zo goed als volledig verdwenen : verbrand of weggestoken in geheime plaatsen zoals het Vatikaans archief, dat 80 km boekenplanken zou hebben !

We worden als slaven onderdrukt:

“door (on)mensen die de wetenschap als (onder)zoekmethode hebben omgevormd tot een uitgesproken materialistische, mechanistische, reductionistische, nihilistische en opportunistische ideologie met als speerpunten het darwinisme, de eugenetica en de big bang-kosmologie” en “de drijvende kracht [hier]achter [zijn] ICT, AI, robotica, genetische manipulatie, kortom het hele transhumanisch gedachtengoed.”

Antisemitisme, bis

En van buitenaardsen is het maar een kleine stap naar Gods uitverkoren en samenzweringsdenkers’ meest verachte volk, de joden. In het vorige deel heb ik al geschreven over Vereeckes al dan niet latent antisemitisme. In dit deel geef ik voldoende redenen om het woord ‘latent’ te schrappen:

Daar heeft hij [= Lord Archon, Jahweh, Satan, …] een deel van de Hebreeuwse bevolking geïnfecteerd met het virus van de alien mind set van zijn archontenvolk. Dit zou gebeurd zijn rond 1800 AC met het vertrek van A[b]raham uit de Sumerische stad Ur. Het is met hem dat deze god een verbond afsloot waarbij hem en zijn nazaten een volk en een land beloofd werd om te heersen over heel de aarde en alle mensen. Een rijk waar de zon nooit ondergaat …

Volgens Bompa Complot zijn een deel van de joden aangetast door een manier van denken die de mensheid tot slaaf wil maken, net zoals de bij elkaar gefantaseerde heersers die recht uit een verhaal van H.P. Lovecraft lijken te komen.

Dat hij elders de Protocollen van de Wijzen van Sion erbij sleurt, hoeft dan ook niet te verbazen (15 februari 2018):

Wat we momenteel in de wereld zien gebeuren is daarenboven in uitvoering van een duivels plan, dat al heel lang geleden is uitgewerkt en neergeschreven in een aantal documenten, waarvan de fameuze Protocollen van de wijzen van Sion wel het meest beruchte is. Ik heb het nog eens doorgenomen en helemaal onderaan lees je een aantal doelstellingen die in volle uitwerking zijn.

Voor Vereecke, zoals voor zovele hardcore complotdenkers, is dat geen verachtelijk werkje uit de koker van een bende Jodenhaters, die het gebruikten om hun antisemitische ideeën te verspreiden. Reeds in 1921 werd afdoende aangetoond dat dit schrijfsel, naast plagiaat, ook nog eens een verzinsels was, en geen verslag van een samenkomst in 1897 waarbij enkele Joodse Ouderen de overname van de wereldorde bedisselden. 

Ursula Haverbeck
Bron: Nieuwsbrief  11 apr 2018

Vereecke voert ook graag Ursula Haverbeck op. Voor hem is zij “een dappere voorvechtster van de waarheid” (11 april 2018), voor anderen een meermaals veroordeelde Holocaust-ontkenner met extreemrechtse sympathieën en connecties.

In Vereeckes geschriften en lezingen is de troop van de Khazaars-joodse maffia een regelmatig terugkerend onderdeel.

Bron: https://afrikhepri.org/nl/seulement-3-des-juifs-actuels-seraient-hebreux-et-dorigine-semite/

Gezien de locatie van de Khazaria, mag volgende paragraaf uit de nieuwsbrief van 6 april 2022 niet meer verbazen:

De operationele kop van het machtmonster is de khazaarse maffia met als historisch thuisland het huidige Oekraïne, waaruit ze door de Russen rond 1200 verdreven zijn en waar ze in 2014 ter voorbereiding van hun weerwraak via de CIA en hun loopjongen Biden hun fascistisch regime hebben gerealiseerd met hun acteur de ‘joodse’ Vlad Zelenski in groene T-shirt op de presidentszetel en voor het groene TV-doek. 

Het is ondertussen ook een bekende truc in Complotland om aantijgingen van antisemitisme te ontwijken door die Khazaren te bestempelen als onechte joden:

Die Khazaarse maffia maakt slechts 0,2 % deel uit van de wereldbevolking maar zij zitten in alle maatschappelijke geledingen aan de top. Daar gaan ze zelf in uitspraken en geschriften openlijk prat op. Zij zitten achter de bolsjevistische revolutie van 1917 die miljoenen Russen het leven heeft gekost. Zij zitten achter WO I, II en nu III om eerst en vooral alle in oorsprong en essentie christelijke landen kapot te krijgen: Europa, US én Rusland. Dankzij hun fake ‘joodse’ identiteit hebben ze een de facto immuniteit. Zij zijn zo onvoorstelbaar duivels sluw … 

In 2010 slaagde Vereecke erin een recht van antwoord af te dwingen van Knack, meldde Het Nieuwsblad (24 november 2010), Vereeckes go-to-gazetje:

Daarnaast word ik [door journalist De Ceulaer] voorgesteld als extremistisch, staatsgevaarlijk en antisemitisch. Vooral dat laatste vind ik een zeer zware beschuldiging.

In december 2010 veegde de rechter de bezwaren van tafel en verplichtte hij Knack om Vereeckens weerwoord van 11 pagina’s te publiceren.

Sinds eind 2010 is onze chemtrail-burgemeester onmiskenbaar geradicaliseerd en is zijn afkeer van joden er enkel maar op gegroeid. Hij dicht hen toe genetisch bepaald te zijn voor slechtheid (zie het Archontenverhaal), De Protocollen van de Wijzen van Sion, hét antisemitische geschrift dat ook Hitler in Mein Kampf aanhaalde, geldt voor Vereecke als verder bewijs van de slechtheid der joden. Verder verheerlijkt hij Holocaust-ontkenner Haverbeek en noemde hij joden crapuul noemen.

Racisme

Vereeckens racisme beperkt zich niet tot antisemitisme. In zijn nieuwsbrief van 15 februari 2018 laat hij zich kennen als een volleerde verkondiger van de omvolkingstheorie waarmee ook een Filip De Winter scoort:

Onze media reppen met geen woord over de ontwrichtende gevolgen, die vooral in Zweden en Duitsland volop zichtbaar zijn. En als je erop let worden de schijnwerpers van de media iedere dag meer vooral gericht op jonge kleurlingen als de nieuwe Belgen. Af en toe verschijnt in de schaduw nog een ouwe bange domme blanke, die hoofdschuddend dekking zoekt voor de multiculturele tsunami. Wie nog een beetje RAZON heeft ziet toch hoe ‘men’ met een onvoorstelbare planmatigheid de etnische boom met wortel en al tegen de vlakte wil laten gaan.

Leven

Vereecke gaat de hele conservatief-rechtse agenda af: ook abortus vindt in zijn ogen geen genade. Op 3 januari 2020 promoot hij de film Unplanned (2019), over de transitie van een Planned Parethood-medewerkster naar anti-abortusactiviste. In de VS reageerden de grote, conservatieve religieuze organisaties positief, anderen bestempelden het als een activistische film tjokvol “proselytizing agitprop” die dan ook nog eens uitblinkt in verkeerde voorstellingen van de werking van Planned Parethood en van foetussen tijdens de periode dat ze geaborteerd kunnen worden.

In zijn nieuwsbrief laat jij weten dat “[d]e Belgische beweging Pro Vita als eerste de Europese rechten van deze film [heeft] gekocht en gezorgd voor een vlotte Nederlandse ondertiteling.”

Corona

Over Vereeckes COVID-19-activisme en samenwerking met de vzw Viruswaanzin van alt-right advocaat Michael Verstraeten heb ik eerder al bericht (Viruswaanzin, deel 3: “geen complotdenkers”).

Bron: rtbf

Dat Vereecke de ene keer beweert dat het COVID-19-virus niet bestaat of bewezen is en de andere keer dat het niet natuurlijk is (en dus wél bestaat, 7 februari 2020), is een contradictie waaraan hij noch zijn volgers zwaar aan tillen. Consequent denken maken de doorsnee verspreider van desinformatie en hun acolieten geen hol uit.

Wat we wel weten met zekerheid en wat bevestigd is door gezaghebbende experts van o.a. The Lancet : het corona-virus is niet natuurlijk. Het komt net als aids, sars, ebola, enz. uit de ziekelijke koker van club EL en is gemaakt in één van hun gespecialiseerde labo’s, waar men met quasi onbeperkte inzet van mensen en middelen experimenteert met de ontwikkeling van virussen die zo ‘pathogeen’ mogelijk moeten zijn, begrijp : zo moorddadig mogelijk.

Covid-19-virus is onbewezen, maar komt wel uit Wuhan. Het kan niet geïsoleerd worden maar reageert wel op 5G.

Het is volgens hem geen toeval dat “precies in Wuhan kort voordien het 5G-netwerk experimenteel uitgerold was. Op die manier kunnen in meerdere fabrieken de productielijnen voor 100 % met robotten functioneren. Alle verlichtingspalen zijn via 5G voorzien van én antennes (interessant voor mind control) én camera’s (interessant voor people control).”

Klimaat

Een ander dada van Vereecke is het klimaat. Volgens wordt er bewust geknoeid met de “thermostaat van onze aarde” door middel van geo-engineering en “EMP-wapens (Electric Magnetic Pulse)”. En dat zorgt niet alleen voor ongunstig weer zoals orkanen, maar het kan ook “aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen e.d.” uitlokken. Ook nu weer zijn er belangengroepen “die hiermee allerlei voordeel hebben (financieel, economisch, geostrategisch, militair, …)”.

In deze context en op dit punt mag het niet verbazen dat Vereecke, net zoals elke altright toeteraar, zijn afkeer moet uiten tegenover klimaatactiviste Greta Thunberg, volgens hem lid van de “H. Greta-show van club EL”. In de wereld van Vereecke staat club EL voor Lucifer, Elite, etc.

Diogenes is …

De agenda van “Diogenes”, het vehikel waarmee hij lezingen organiseert, bulkt van de dubieuze figuren aan het extreemrechtse einde van het spectrum: Vlaams Belanger Eric Cornand, Gideon van Meijeren van het Nederlandse extreemrechtse Forum voor Democratie, altright professor Bob de Wit, zelfverklaarde financiële expert en aartsconservatieve katholiek Brecht Arnaert, die zijn advies lardeert met complottheorieën, de Nederlandse antisemitische complotpaus Marcel Messing, …

Shares
Frank Verhoft Geschreven door:

Verhalen over oude en nieuwe complotverhalen, pseudowetenschap en desinformatie. Volg me op Mastodon.