Viruswaanzin, 2 – Timmeren aan de vzw

“Van bij onze start in juni 2020 was het onze bedoeling om mensen te laten zien dat ze niet alleen waren. Veel van onze actuele leden voelden zich in die tijd radeloos eenzaam. Intellectueel eenzaam vooral”, aldus Verstraeten begin 2023.

Wanneer ik terugkijk naar de eerste artikelen op de website viruswaanzin.be uit de periode juni-juli 2020, dan is intellect nu niet meteen iets dat eruit springt. Radeloosheid daarentegen wel.

Bron: Viruswaanzin

Zowel de ziekte als de maatregelen hakten er erg op in bij de bevolking. De dodentol was hoog, de verwarring compleet en de beslissingen van de overheden waren niet altijd even doorzichtig of weloverwogen. Zeker niet wanneer elke partij haar compromisje uit de brand wilde slepen. Het bleef niet bij elementaire, hygiënische maatregelen. Al snel werden semi-lockdowns georganiseerd en viel het openbare leven stil.

Protesten tegen die maatregelen, wat ook de beweegredenen, moeten mogelijk zijn binnen een democratie. En er waren toen verschillende initiatieven om de wettelijkheid van de maatregelen onder de loep te nemen. Helaas werden die overroepen en weggedrukt door opruiende provocateurs op zoek naar een vervanginkomen, lees donaties, in tijden van COVID-19.

In België verschenen tijdens de medische crisis plots evenveel expert-virologen, epidemiologen, sociologen, gezondheidseconomen en sociologen als voetbaltrainers bij een campagne van de Rode Duivels. Net geen 11 miljoen te veel. Door de semi-lockdowns begonnen tal van mensen hun onvrede te uiten op plaatsen waar ze gehoord werden door gelijkgezinden. En waar klagers online zaaiden, daar stonden niet lang daarna de corona-entrepreneurs en -profiteurs klaar met een website plus donatieknop om de oogst binnen te halen.

In de periode vóór de officiële oprichting van de vzw in augustus 2020 waren de basiselementen van Viruswaanzin al aanwezig.

 1. Wie?
  Achter de knoppen van de vereniging zaten advocaat Michael Verstraeten (toen nog vooral achter de schermen, later als woordvoerder, nog later als voorzitter) en marketeer Carlo Devlieger (link). Deze laatste beantwoordde in die periode ook de e-mails.
 2. De mosterd
  De inspiratie voor het protest tegen elke denkbare maatregel was tweevoudig: enerzijds was er de rijzende ster van het Nederlandse coronaprotest Willem Engel die in Nederland startte met ‘Viruswaanzin’ (later Viruswaarheid. Hij werd in die periode nog opgevoerd als een “onderzoeker van aerosolen” en beweerde “dat het virus al weg is”. Right. Dat Engel zijn onderzoek nooit heeft afgerond en dat hij al jaren lang een dansleraar in Rotterdam was, deed niet ter zake. Devlieger meldde op 2 juli 2020 in een e-mail dat inspirator Willem Engel en “onze vrienden van viruswaanzin.nl nu bijna 120 000 euro hebben mogen ontvangen”. Een aardige wortel voor de ezels van Viruswaanzin.
  Anderzijds haalde Viruswaanzin de mosterd bij rechts-libertair en extreemrechts Nederland. De allereerste post op de website linkt door naar Café Weltschmerz. Dat platform van Max von Kreyfelt verwelkomt vooral complotdenkers, zogenaamde ‘compleetdenkers’ van rechtse signatuur, maar staat ook open voor neonazi’s.
  De eerste berichten op de website van Viruswaanzin in die periode verwezen naar Nederlandse toestanden.
 3. Rechtszaken als lok- en actiemiddel
  Van in het begin zette Viruswaanzin in op de aankondiging van zo veel en zo spraakmakend mogelijke rechtszaken. Jeff Hoeyberghs werd van stal gehaald om als een briesende stier in te beuken op de reputatie van medische experten en virologen. Zelf had hij daarbij weinig te verliezen: de eigen reputatie had deze meermaals veroordeelde dolleman lang geleden al verkwanseld. Hoeyberghs’ blinde agressie werd door advocaat Verstraeten gekanaliseerd richting gerechtsgebouw.
  Van in het begin werd de mogelijkheid aangeboden om geld te doneren voor de goede zaak die aanvankelijk vooral gestreden zou worden in professionele biotoop van advocaat Verstraeten.
  Geleerd van Willem Engel, die liet zien hoe er geld kon verdiend worden door ronkende verklaringen af te leggen voor én na een rechtszaak tegen de maatregelen. Een verloren rechtszaak deed hij af als het zoveelste bewijs van een corrupte staat en genereerde dus nieuwe donaties, inkomsten.
 4. Wetenschap komt later
  Opvallend was dat het gedoneerde geld niet alleen voor werkings- en gerechtskosten zou moeten dienen, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek, aldus Devlieger. “Er zijn momenteel amper fondsen om wetenschappelijk onderzoek te financieren”, probeerde hij doodernstig. In dezelfde e-mail stelt hij: “Van zodra er ook in België voldoende financiële middelen zijn zullen we faculteiten van diverse disciplines bijkomend en grondig onderzoek laten uitvoeren. We denken hierbij aan Professor Eric Cox, Professor Johan Braeckman, Legal Research Network (Gent), Professor Clara Burbano Herrera, ….” Geen idee wie hij hiermee trachtte te overtuigen.
  Op de combinatie wetenschap-Johan Braeckman kom ik met plezier in het laatste deel terug. Spoiler alert: de zéér eenzijdige en héél onbeantwoorde bromance tussen Verstraeten en Braeckman zal uitdraaien op een rechtszaak waarin Verstraeten het onderspit delfde. Kansloos.
 5. Eén tegen allen
  Niet alleen de virologen moesten het ontgelden. Van in het begin manifesteerde Viruswaanzin zich als een alt-right anti-overheidsbeweging. Viruswaanzin ging het gevecht aan met onder meer de Belgische staat, minister De Crem, de reguliere pers, de wetenschap.

Het beeld dat de organisatie in deze periode wilde verspreiden, was dat van angst en doem. Dat is bij zulke groepjes sowieso nodig om zichzelf dan als redder te kunnen presenteren en om de smeelbede naar donaties te verantwoorden. In het geval van Viruswaanzin werd daarvoor in de beginperiode de sinistere figuur van de pestdokter opgevoerd. Eerder het commedia-dell’arte-achtige uniform dat u in carnavalswinkel aantreft, of een steampunk-achtige variant daarvan, dan de historische representatie.

De reden voor deze figuur getuigde van een zekere gelaagdheid: er is een pandemie, zoals de pest, en vandaar dus een pestdokter. Maar er waren ook nog die pestende dokters die zorgen voor verstikkende maatregelen. Pestdokter, pestende dokter, daar is duidelijk over nagedacht. Tussen haakjes: in het geval van de longpest, die verspreid kan worden door gehoest en genies, zou de kleding, en dan vooral het masker, enige bescherming hebben geboden. Daar is duidelijk niet over nagedacht.

Rechtszaken hier, rechtszaken daar, overal rechtszaken

Al op 17 juni 2020 wordt een eerste “historisch coronaproces in België” aangekondigd: Jeff Hoeyberghs t./ Belgische Staat (17/06/2020). Het begeleidende YouTube-filmpje van vierde musketier dokter-dermatoloog Steven De Vos waarin de omstreden Hoeyberghs als een bezetene raast, is helaas niet meer beschikbaar. Devos zal later opnieuw opduiken in het hoofdstuk over Artsen voor Vrijheid en verdwijnen wanneer het hem te warm onder de voeten begint te worden.

Drie dagen later werd op de website de aanhouding viroloog Van Gucht gevraagd! Althans volgens de titel van het artikel waarin verteld werd dat Jef Hoeyberghs, “de gerenommeerde Belgische plastische chirurg [het staat er echt!], klacht neergelegd heeft bij de Orde van Artsen tegen Dr. Maggie De Block en viroloog Steven Van Gucht wegens medische kwakzalverij.”

Op 25 juni 2020 kregen we nog meer juridisch nieuws: “Gisteren gingen de pleidooien door voor de voorzitter van de rechtbank in Brussel. De rechter heeft 2,5 uur lang geïnteresseerd geluisterd naar de argumenten en vragen gesteld die blijk gaven van een groot inzicht in de materie en terdege onderzoek.” De anonieme schrijver van het stuk schurkte toen ook weer tegen professor Johan Braeckman aan:

“Wij adviseren het kabinet van Minister De Crem in de leer te gaan bij Professor Braeckman, verbonden aan de vakgroep wijsbegeerte van de UGent. Hij kan de medewerkers en juristen perfect toelichten wat de mentale valkuilen en cognitieve vooroordelen zijn waarmee best rekening wordt gehouden als we een klare kijk op de wereld willen bewaren.

We nemen ook dit mee naar het laatste deel van deze reeks.

Op 20 juni klonk het nog strijdvaardig. Op de website van Viruswaanzin klopte de auteur zich op de borst en verzekerde hij de lezers dat “België nu ook alles uit de kast (zal) moeten halen om zich juridisch te wapenen in haar strijd tegen de Groep Hoeyberghs.”

Op 4 juli 2020 sloeg de stemming enigszins om. Het Laatste Nieuws kopte: Rechter torpedeert klacht Jeff Hoeyberghs tegen coronamaatregelen: “Intellectuele armoede van argumentatie is verbijsterend”. Zowel Hoeyberghs als advocaat Verstraeten werden op hun plaats gezet. Heel veel rechten moet men niet gestudeerd hebben om de striemende woorden van de voorzitter in te schatten:

De eisers vroegen ook om de overheid te verbieden een hele reeks maatregelen te nemen, maar volgens de rechtbank kon ook die eis niet ingewilligd worden, omdat ze de scheiding der machten zou schenden. 

en:

Het argument dat de overheid die maatregelen niet zou mogen nemen omdat de corona-epidemie helemaal niet zo erg was als gevreesd, vond ook geen genade in de ogen van de kortgedingrechter. “De intellectuele armoede van deze argumentatie is verbijsterend”, klonk het.

Het hield de bende niet tegen om nieuwe en grootsere rechtszaken aan te kondigen. Ze schuwden daarbij de hyperbolen niet. Advocaat Verstraeten kondigde een strafklacht aan tegen dr. Erica Vlieghe in te dienen bij het federaal parket “wegens misdaden tegen de menselijkheid”. De Britse wetenschapper Ferguson, een prominent adviseur van de WHO, werd eveneens beschuldigd: volgens Viruswaanzin omdat “die data zou hebben vervalst”! Kers op de taart was de aanklacht tegen Bill Gates, wat eigenlijk een actie was tegen gebeten hond Marc Van Ranst:

Het gaat in het bijzonder over de investeringen van de ‘Bill en Melinda Gates Foundation’ in onderzoek van de KU Leuven en het Instituut voor Tropische Geneeskunde, naar een vaccin tegen het coronavirus. Diezelfde wetenschappers zijn namelijk ook de ambtenaren die de regering adviseren over de aanpak. Er zal door een groep van 220 boze burgers worden gevraagd om te onderzoeken of die investeringen wegen op de objectiviteit van de virologen.

Het hoeft weinig betoog dat dit slechts stoere retoriek was om gelijkgezinden te ronselen. Die 220 mensen betaalden allemaal administratie- en intekenkosten van meer dan honderd euro om die zaak aanhangig te maken. Maar hierna verschijnt er geen spat informatie meer over de gang van zaken. Viruswaanzin informeerde niet (althans niet in het openbaar) hoe het met de klachten staat, wat er met het geld gebeurd.

Secretaris van Viruswaanzin met de aankondiging.
Over de afloop is nooit (openbaar) gecommuniceerd.

Viruswaanzin zou klachten blijven indien en rechtszaken blijven aanspannen. Een beperkte greep: een proces tegen Belgische Staat, naar de Raad van State, een deontologische klacht tegen Marc Van Ranst, een klacht naar Federaal Parket tegen Celeval en Gees, een officiële ingebrekestelling van de VRT, een officiële ingebrekestelling Vlaamse Regering, een rechtszaak tegen Draulans en Braeckman.

Ook hier volgde Viruswaanzin de weg die door Engel was uitgezet: een positieve uitspraak zou een triomf zijn, een negatieve kon gesponnen worden als een bewijs dat het machtige gerechtelijk apparaat tegen hen was en dus een reden om de stal uit te mesten, het moeras te dempen. Voor alle duidelijkheid: het aantal rechtszaken dat in het voordeel van advocaat Verstraetens Viruswaanzin uitgesproken werd: zero.

Kampf der Wahnsinnigen

Terug naar juni en juli 2020. De klachten tegen Ferguson en Gates waren een van de manieren om mensen naar Aalter te lokken voor een “startmeeting”. De bijeenkomst zelf zal ik in een volgend artikel kort bespreken. Hier wil ik even stilstaan bij een oproep die verscheen op de website, een dag voor die samenkomst, namelijk een open brief aan “de zwijgers”, een ranzig stukje proza van de verder onbekende Luc Conrardy en Michel Mulder.

Die zogenaamde zwijgers zijn “allen die vanuit hun beroepsmatige functie meewerken aan het leugenachtige coronabeleid.” En dat zijn onder meer:

verplegend personeel dat voor een zwijgplicht heeft getekend, mediapersoneel dat de coronaleugens in stand houdt, agenten, politici, defensiepersoneel en Gees-bobo’s en ‘deskundigen’ als Van Ranst, De Gucht, Vlieghe & co., medeplichtig voelen aan de grootste zwendel die de mensheid ooit heeft mogen aanschouwen.

En hoe kan je nu het best illustreren hoe groot en alomvattend die zwendel is, die leugens zijn? Juist ja, je citeert in paragraaf drie van je open brief bijna recht uit het oeuvre van een Duitse politicus die ook een groot gevecht voerde tegen de echte en vermeende leugens van zijn tijd: het grote voorbeeld Adolf Hitler:

We moeten toegeven dat de leugens van dermate epische proporties zijn dat de waarheid in deze meer op een leugen lijkt – zoals een voormalig Duits leider, jammer genoeg, al zei: “een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou doen – dan de leugen himself [sic], en mede daardoor zal de massale medewerking om deze leugen in stand te houden zo gemakkelijk verkregen zijn.”

Niet alleen zetten de auteurs onder meer het hardwerkende verplegend personeel en agenten weg als maffiosi, in een volgende stap vergeleken ze hun strijd tegen de echte en vermeende mistoestanden tijdens deze COVID-19-crisis met de Kampf die Adolf Hitler voerde. Deze propagandatechniek, gekend als de Grote Leugen, de große Lüge, dichtte Hitler toe aan de kranten, de leugenpers (in moderne parlando ‘msm’) en natuurlijk aan de joden (moderniseer dat als ‘Soros’). Mein Kampf als inspiratiebron voor de Grote Strijd van Viruswaanzin, faut le faire.

De auteurs insinueerden verder dat de “zwijgers” mede verantwoordelijk waren voor toestanden alleen te vergelijken met die in de vernietigingskampen van het Duitse naziregime. In de hoek van Viruswaanzin, van de onvermijdelijke antivaccinatie-activisten die zich daarmee lieerden, waren zulke verwijzingen naar de Holocaust, inclusief het gebruik van gele Jodensterren om de eigen “onderdrukking” te illustreren, dagelijkse kost.

Natuurlijk werd in de open brief ook Bill Gates aangehaald. Gates behoorde tot de categorie van de ‘meest corruptie ziel(en) op deze aardbodem’. De stap naar andere ‘schandalen’ (lees: complottheorieën) was snel gezet. Om een of andere reden werden de moord op John F. Kennedy en de aanslagen van 11 september erbij gesleurd. Om het geheel nóg absurder te maken werden JFK en 9/11 op hetzelfde niveau geplaatst als “Augusta”. De auteurs bedoelden de reële Agusta-affaire (eind jaren 1980-midden 1990), waaraan politici van de Socialistische Partij inderdaad hun vingers zwaar verbrand hebben. De vermeende link wordt al iets duidelijker wanneer men beseft dat de kopstukken van Viruswaanzin rabiaat anti-sos waren.

Het taal- en beeldgebruik in deze brief, de van de pot gerukte voorbeelden en verwijzingen deden mij toen beslissen om deze zure bende te blijven volgen.

Shares
Frank Verhoft Geschreven door:

Verhalen over oude en nieuwe complotverhalen, pseudowetenschap en desinformatie. Volg me op Mastodon.