Boomstronken als bergen zo groot

Dat er geen echte mannen meer rondlopen, daar schijnt een consensus over te bestaan. Maar hoe zeker bent u dat er nog echte bomen zijn Volgens een Russische vlogger zijn ook die verdwenen, vernietigd. Maar niet volledig: restanten van gigantische bomen houden zich al millennia lang voor onze neus verborgen.

Begin augustus 2016 kondigde ene Людин Рɣси (verder in de tekst Ljudin) via YouTube een spectaculaire vondst aan. De titel van de video luidt “There are no forests on Flat Earth Wake Up”. Voor de nieuwsgierigen die geen tijd hebben om te kijken naar een typische YouTube “documentaire” (namelijk een veel te lange diareeks met een voice-over waar u na 5 minuten geheid horendol van wordt) heb ik onderaan de transcriptie gepost. Lezers zullen het moeten stellen zonder het dikke Russische accent, wat samen met de nogal vrije interpretatie van de Engelse grammatica de gesproken tekst bij momenten onverstaanbaar maakt. 

[Update: ondertussen is de video verwijderd van YouTube en opnieuw geüpload op Bitchute: ЛЮДИН РƔСИ: THERE ARE NO FORESTS ON EARTH!.]

Ljudin beweert boudweg dat er op onze aardkloot geen wouden meer zijn, geen bomen, enkel wat petieterig struikgewas. Zelfs de doorsnee moderne sequoia is niet meer dan een bonsai vergeleken met de mastodonten die vroeger over de aarde heersten. “Vroeger” betekent hier in een periode waarin reuzen leefden met een schijnbaar ongelooflijke technologische kennis. Nergens in de video verwijst hij expliciet naar de Bijbel, wel naar “Ariërs” die blijkbaar een vorm van (Oud-?) Russisch spraken en naar een wereld die ondertussen vervangen is door de “masonieke matrix” waarin wij nu leven. Enkel in de titel van de video wordt er iets gezegd over een platte aarde.

Zijn belangrijkste bewijsvoering bestaat uit een reeks foto’s waarbij hij bergen vergelijkt met boomstronken. Uit de oppervlakkige gelijkenissen trekt hij dan ook de conclusie dat de bergformaties in kwestie de resten zijn van gigantisch grote bomen. En ja, dat is zijn “theorie” in een notendop.

Grapjurk of niet, momenteel lijkt Ljudins trouvaille vooral onder creationisten en aanhangers van de theorie van de platte aarde weerklank te vinden. Vooral vanuit die hoek werd de video dan ook al druk gepeerreviewd, ik bedoel, bejubeld, becommentarieerd en aangevuld (zie de blog waykiwayki.com, de Facebook-pagina Flat Earth Science and the Bible en onze vrienden van De Aardse Waarheid, de organisator van de hier eerder besproken European Flat Earth Conference).

Deze pagina’s en websites brengen twee aspecten naar voren. Uiteraard maken ze gretig gebruik van de foto’s. Voor pseudowetenschappers is beeldmateriaal nu eenmaal een zeer dankbaar middel om volgelingen te sterken in het geloof. Getuige hiervan de overvloed aan memes, foto’s en andere visueel ‘bewijsmateriaal’ met bijschriften die vaak het niveau van het sloganeske niet overschrijden.

Het andere aspect is de afkeer van ‘de wetenschap’. Zowel de originele video als de commentaren van andere platte aarders is gelardeerd met uithalen naar geofysici, geologen, biologen en andere wetenschappers. Kortom naar het hele wetenschappelijke establishment. Of zoals Flat Earth Science and the Bible het stelt:

The pictures speak for themselves, but I highly recommend watching the video link below. It is FANTASTIC and explains why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps, and that what the scientific community has been telling us is not only untrue but impossible (Surprise, surprise).”

Drie opmerkingen nog:

1. Op geen enkel moment is duidelijk of Ljudin zelf gelooft in zijn theorieën, of in welke mate. Ik ben niet zeker of dit nu bedoeld is als grap, als een stukje fantastische literatuur of als ‘wetenschappelijke’ tekst. De theorie van onze Rus is ook veel uitgebreider dan hierboven beschreven: zo kan de hoeveelheid koolstof op de polen niet anders dan oorspronkelijk afkomstig zijn van levende organismen. Het bewijst eveneens dat alle levende wezens vroeger duizenden malen groter waren. Arizona was de ‘zone’ van de ‘Ariërs’ die de oertaal “Rus’ian” spraken, de beroemde Meteor Crater in Noord-Arizona is de thuisbasis van die Ariërs en de Grand Canyon is eigenlijk het overblijfsel van een reuzengroeve, in de zin van een groeve waarin reuzen werkten. Maar u kan het zelf nalezen via deze link.

2. Het laatste citaat van Flat Earth Science and the Bible lijkt aan te tonen dat onze Bijbelse platte aarders ofwel de film niet hebben uitgekeken, ofwel dat de inhoud voor hen eigenlijk niet zo belangrijk is. De Rus voert namelijk heel expliciet aan dat de rotsachtige overblijfselen van de oude bomen zijn die behoren tot wat hij de “silicon era” noemt.

In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it. According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2” – remember this formula. […] Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

Met andere woorden, het gaat ab-so-luut niet over “why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps”, integendeel zelfs. Maar waarschijnlijk heeft men niet meer nodig dan het antiwetenschappelijke discours én de sprekende foto’s.

3. Mijn derde opmerking gaat niet over de video van Ljudin, maar over de Bijbelse platte aarders à la waykiwayki.com die de theorie lijken te accapareren (en aan te passen aan de eigen doeleinden). De Heilige Schrift maakt inderdaad melding van gigantische bomen, bijvoorbeeld in Daniël 4,11:

die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde.

Ook Ezechiël 31 maakt gewag van een (pijn)boom die tot aan de hemelen reikt.

Dat de reuzenboom van Daniël vermeld wordt in een visioen en dat de gigantische ceder van Ezechiël deel uitmaakt van een lang uitgesponnen metafoor, heeft niet mogen beletten dat er nu eindelijk harde bewijzen zijn gevonden voor die bomen die zelfs in de context van de Bijbel fictief waren. En dat vind ik dan weer straf! Het kan ook zijn dat ik de Bijbel iets te letterlijk heb gelezen. Of gewoon heb gelezen.

Hoe dan ook, ik ben benieuwd of dit idee een blijvertje zal worden.


Dit artikel verscheen op 7 augustus 2016 op mijn vorige blogwebsite KritischeMassa.be.


Transcriptie

Onderstaande tekst is een (ruwe) transcriptie van de video “There are no forests on Flat Earth Wake Up”. Het werd door de auteur zelf, samen met verschillende honderden megabytes aan andere gezipte bestanden, ter beschikking gesteld. De tekst staat toe om snel te zoeken, zonder te moeten luisteren.
Het spreekt vanzelf dat zowel de video als de transcriptie de intellectuele eigendom zijn van Людин Рɣси.

[00(hrs):00(min):00(sec):00(frm)]

Please check it for grammar mistakes, cause i think there are some(lots) of the them 
Before even start, want to thanks “Asgard” and “WakeUpHuman”, this video will be impossible without your hardest work! THANK YOU SO MUCH! You are humans with big letter H!

[0:00:11:09] There are no forests on Earth! When you read this loud headline, even with exclamination mark in the end, every sencible person will say, that i am out of my mind and will throw at me millions of photos with images of forests. I want you to believe. This is another trick! They made us think, that this is forest, actually you are looking at the 30 meters bushes. “THIS IS TOTAL BULLSHIT AND NONSENCE”, you will say to me, “OF COURSE WE KNOW HOW FORESTS LOOK LIKE, we all walked and strolled in them”. Well… expected reaction, and its fair, but after reading or listening to this chapter, it’s headline won’t seem strange to you, because you will oveturn your consepts of forests 360 degrees.

[0:01:13:22] We will begin with well known picture. Children see 9 dolphins on it, but adults see 2 lovers. A huge difference, do you agree with me? Make yourself find dolphins on it, and find out, how its hard. Feminine fruties will flatly refuse to transform into dolphins… it is funny, cause children’s problem will be exactly the opposite. This is the first fact, the picture is single, but we see it completly differently. What is more children and adults can’t exchange perceptions.

[0:01:58:07] Why it is so? It is simple, eyes see the way, that matrix ordered, but not the way real world looks like. Our eyes became traitors over time, we were blinded yet in childhood, outward world is quite different. We see things through prism of habits and expirience, and this prism distorts everything very, very hard. At 30 years of your life this prism gets status of mind protector, and at 40 years of your life you can go crazy without this prism. You think i am exaggerating? Look at this photo. I am claiming, that it is Mesa, that was formed from a magmatic melt from the Earth’s deeps about 200 millions yeats ago. You think i am out of my mind? In my turn i can blame you in the same thing. You will understand soon, we will come back to this grassplot lately, and now lets remember how we bumped on the old stout trees, sometimes even take photos trying to hug unhuggable stem of the tree.

[0:03:24:11]
But really, think about it, old trees are rarity, they are all registred, they are tracked and are being kept reserved, like a memorial of nature. There was uproar in the network about forests. Why all forests on the Earth even is Siberia, are not older than 200 years? Where are all giants? And this is right that people uproaring about it, but i want to step to this problem from a different side, from the side of the Earth poles. The thing is, that even soviet biologists found strangeness in the poles, unnatural amounts of water is kept in ice and snow, and there are unnatural persantages of carbondioxide in the world’s ocean. This abnormal concentrations tells us exactly about world-wide fire of the past. Using simple math those scientists come to conclusion, that those fire carried away 99% of Earth biosphere. We all know, that living cells are consist of hydrogen and carbon, so those ice on the poles are made for the most from water, from burned organisms.

[0:05:05:13] And now think about this number: 99%!!! It means, that everything, that now grows, crawls, flys, swims and runs on the Earth is 20 000 times less in volume, that was before this catastrophie. 20 000 TIMES!!! To imagine this look at this picture, this piece of bread – is humans, plants, animals, just this pathetic small piece of bread, near the car that represents Earth’s biosphere before those times. I hope you understand, that today’s myth about overflow of population is just a pure HOAX and nonsence.

[0:06:03:18] But here is a problem. biologists devided their number between all continents and nothing succeded. There is no so much place on the dry land to place it. This theory cracked at the seems, but snow and ice are there, it is not going anywhere, fact is fact, it must be placed on land. But as always illumination comes on a sudden. Stereotype of thinking is to blame. 30 meters tall forest is like a virus penetrated in our heads and biologists head, and prevented to find solution to this problem. If plants can’t fit broadwise, than we should fit them upwards. And everything becomes clear. In this new theory hypothetical forests of unthinkable height was drew. And here is the thing… we found this photos. This is vandalic felling of the sequoias in the California Redwood since 1880-1920 years, that are survived by miracle in the planet’s bombarding in 1816 year. Just imagine, how much years this tree needs to grow up to this sizes? And than comes freaks with saws and axes. One, two… and no more tree.

[0:07:44:06] In the proportion of this trees we can see rule, diametr of the stump of the tree is about 3 times bigger than woodcutter’s (feller’s) growth, let’s look on this formula: [[1,75(woodcutter’s growth) Σ 3] Σ 20] (usual size of the tree compared to stump). You just think about it, you are entering the forest, that is not usual 30 meters, but 100!!! Here are your fairy forests from fairy tails and books. Forests, that are lost, cause of such barbarians. i understand that thay a just wage workers, that it is just an order above, but if every single woodcutter refused to do this crime order, all forests will be saved, cause masson’s demons are too arrogant to do it with their own little hands. That is why i will send this merry woodcutter’s defenders to well known place. Look at this photo carefully. They look like satanic bacterias, that finish forest organism.

[0:09:02:11] For those who thinks, that trees were killed, just because of wood materials, i want to dispel your claims. Trees are energy generators, they produce constant electricity, oxygen from photosynthesis, food, they have root network, and are programed to exchange data. Our ancestry had a theory, that trees are programmed to keep data from everything on the planet and saving it in their information portal in the carbon fibers. I do not know the reason, but some sequoias this vandals left alive, even puted a fence and called “wildlife sanctuary”. Of course park’s guides will tell you tales from the crypt, how in the studipzoic era, stupidosaurs scratched their booty on this old sequoias of California.

[0:10:02:19] Let’s summarize everything, remains of the giant trees of thepast are found, and homeless ice and snow of the poles took his place in the mosaic. It seems, like everything is clear… but it is not, nothing is so simple. If we take myth and legends of all nations, you can find lots of stories about people, animals and plants morphing into stone. This is normal, becasue paleontologists all over the world dig petrified fossils of humans, animals and plants. There are so many of them, that museams are overfulled of petrified fossils of clovers, frogs, lizards, pieces of dinosaurs and so on. Frogs and clovers – its all good, but we have forest debate. Guys, where are trees? Old sequoias of California do not fits here, cause they are made of carbon. It means that they do not related to the silicon era. Why i know this? First of all they were cut and sawed by a standart instruments, all axes and saws will brake of silicon. So where are silicon trees, if those giants from carbon are not related to the silicon era.

[0:11:33:16] Guess what? They were found, try to think where? In the same North America, in the Arizon, to be percise. Aaah, this zone of Aryan’s. There are so many things going on there. And giant quarry, that now is called Grand Canyon. Like one person under nickname “WakeUpHuman” said “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park””. It is not a national park, it is just a quarry. And think what ancient rus’ian (so called “russian”) word’s root “Colo” is doing in the opposite part of the world, the root “Ra” i won’t even mention. Here is even city of Aryan’s, from which left only the vortex, that made hooligan meteorite 50.000 years ago of course, its how wikipedia is telling us this total bullshit.

[0:12:54:18] Oh, by the way, here are our silicon trees. I want to introduce you the museum under the opened sky. Petrified trees here are just scattered in the desert and also fenced. Everybody today can visit this circus by the name “Petrified forest national park”. In this park petrified fossils are not common, they are unique! If turtles and frogs were petrified in pale gray boulders, than this trees morphed into… semi-precious stones.
Well, admired stonies? Beautifull, isn’t it?

[0:14:08:03] It is time to take a stock.
-All forests are young and do not grow higher than 30 meters.
-Remains of fairy forests were found in Sequoias of California and biologists put poles ice and snow in its place.
-We found petrified fossils of silicon era and trees from precious gems.

[0:14:32:03] Now everything fits together, right? Or no? In perfect world everything fits, in our cursed hell nothing fits! Since that time, when i was a kid and saw petrified fossils on TV show i was tormented by the question. Though it was born in child’s head, but now it costs a lot. How it is possible for the frog to be morphed into… stone, instead of rot, like any organic body does? Lets see what wikipedia is telling us! “Special rare conditions must be met in order for the fallen stem to be transformed into fossil wood or petrified wood. In general the fallen plants get buried in an enviroment free of oxygen, which preserves the original plant structure and general appearance”.

[0:15:33:13] Understood dry british humor? If not i will try to explain. You need some spontaneous natural disaster for example volcano eruption, tsunami, clay rain, which will quickly cover frog and mammoth… made conserves from them, where bacteria won’t decompose corpse to the state of stinking manure. In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it. According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2″ – remember this formula.

[0:16:15:11] If you have ever buried your home pets, you can quickly run and dig them out, your beloved pet is petrified, and you can put his statue on your table. Want to reproach me in black humor? Redirect it into official science community, which is rub us such a bullshit. Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

[0:16:55:07] Magical morphing into stone is a little thing, transmorphing into semi-precious stones… this is where the lies and ignorance becomes uncontrollable. Tell me how, HOW stock of wood can become semi-precious stones? No answer, but i have. And we will discuss this lately. But now let’s analyze this gems show. I do not know how about you, but i am confused by 3 points. First of all, according to the official story, this trees felled in unequal battle against neighbor volcano, attention… 225 millions years ago, continuation of a story is even more exciting… those wood not only burned in hell’s fire, not only rotted in the wet ground, but in the contrary to all laws of physics, chemestry and biology just transmorphed into precious gems!
David Copperfield is nervously smokes on the sideline.

[0:18:11:16] But this is not the all, trees are not broken, trees are cutted in the accurate pieces. Well… i want to know the name of brand of the chainsaw, that indian aborigines used for this… i am joking of course, but the conclusion is, that this is not a museum, but staged theater, trees were sawed and brought here by someone. You know, only true fool will believe in magic transformation of wood into precious stones nd gems, and we have next question, for what purpose they made this circus with this brought and scattered through trees of silicon life form.
And did you pay attention how small this silicon trees are? They are incomparable even with Sequoias of California. But this one is simple. They are not trees, they are tree’s branches of giant silicon trees. And those trees were so big, that american sequoias near them are like stick near the baobab. And while tourists are gaping near this precious gems, no one is paying attention into the background, bacause everything is hide in it, in our plain sight.

[0:19:38:03] To understand what i am talking about we shall return to our favorite picture of grassplot. And i want to ask you… what… you… see… A tree stump in the daisies? But i continue to claim, that this is Mesa, that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago… Do not believe me again? And Now?
Let me inroduce to you, this is ‘Devil’s Tower”, Mesa, or so called “laccolith” that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago. At least this is how wikipedia is telling us, and billions of people are believing, that this is Mesa, or Laccolith, or mountain…
Huh? Really? Lets come closer to our tree stump, to look at his fantasticly inexplicable columns. Lets look in wikipedia ones again: “Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava”. Huh? What a smart magmatic melt, he just stood still and frozened in appearence of perfect hexagonal columns for 300 meters in the sky. You can synchronize your instruments on this miracle columns. Were they squeezed out of cream injector, than tied in a bun, like a broom, and big giant fan blowed near to help columns to curdle fast? Huh? May be columns of Parthenon or Isaac’s cathedral were build in the same way?

[0:21:35:21] Gentelmen scientists? Are you out of your mind? Writing this garbage.
Humans? Are you out of your mind, believing this garbage. Claiming that this geometrical masterpiece appeared as the result of lava fountain is the same bullshit, as claiming, that racing car appears on the track, because of explosion on a Ferrari factory. Have you ever seen how fountain of lava looks like? In those times lava had artificial intelligence? Huh? Really?

[0:22:14:19] Comparative analysis: All columns are hexagonal. Why exactly hexagonal? Because universe’s masterpieces are build in this form. There are no the same snowflake, but all of them are in perfect hexagonal shape. Bees too, without knowledge of mathematics, correctly identified, that regular hexagon has least perimeter among all the other shape of equal area, so you can fill this shape most efficiently. When bees build honeycombs they instinctively try to make them more roomy as possible, and spent as little wax as possible. Hexagonal shape is the most economical and efficient figure for building a honeycombs.

[0:23:07:06] Blind sheeps can’t understand, that our universe is fractal, that is why no difference in what scale you will study it, in scale of mountain, or scale of tree that everyone have under their window. And now lets open botany textbook, let’s find structure of any plant and lets compare it with our giant stump. We won’t go deep into this, we want only facts, that will fall into our hands from the stump’s photos. So it will be useless to try to argue against those facts. I want to introduce to you a “cross-section of the stem of flax”. Well-well gentlemens biologists. Are you noticing anything? No? Look… seems like honeycombs in the middle, OOH WAY… and they all are hexagonal. Well-well, what a coincidence. If we remove skin around this flax, our stump’s skin is already removed, look at the small rocks around it, and guess what? Flax looks exactly like our stump from the bird’s-eye. They look identical, E-XA-CTLY!

[0:24:55:13] Stump’s fibers are no different for the whole length, but also relative to each other, the feeling, that it is a bunch of armature hexagonal cross-section, after leaving the metal-rolling mill. The fibers are not attached to each other, since freely exfoliate and fall, as the stone erosion goes. Each fiber of out stump is covered by a thin skin. Exactly like fascia – a thin sealth of fibrous tissue enclosing a muscle or other organ. As you see, petrified skin, contacting winds and moisture is cracking, exfoliate and showered, and this is direct evidence, that fibers of stump are consist atleast of 2 components, placed in each other. Fibers do not go into the ground vertically, they are gradually bend, to transform into the root system, like every tree should do.

[0:26:03:06] As you see the official story of spontaneous and accidental solidification of lava is 100% bullshit and falling apart. No i understand, that Hollywood in 1977 made filme called “Close encounters of the third kind” with “Devil’s Tower” playing the main role, where we were told 100 times, that this is the mountain, where we can meet aliens, but this garbage is suitable for fools only, but where your eyes were, gentlemens scientists? Heeeey, biologists, geologists, paleontologists. Are you here? Do you study the world in the welder mask?

[0:26:50:16] And now let’s find out the height of the tree, wich this stump was one day. Let’s use this formula, that i mentioned earlier. The diametr of our stump is 300 meters at the base, if we sum [300 Σ 20] we will get the height of… are you ready?… 6 kilometers (19685 feets)! Just think about it. Everything is learned in comparison. I think we can put a big fat dot in here. “Devil’s Tower” – is a giant stump of a giant silicon tree, with all attributes of a normal stump, that everybody saw. But we should not underestimate the matrix, that keeps all cattle in the stables. I am sure, that even after such clear evidence, there will be deep sleeping people, who will ask for more. If you think, that all my arguments are ended, i want to disappoint you, cause i have so many trump cards in my sleeve, and i will enjoy every moment, where i will throw them on the table.

[0:28:02:06] Well, we firgued out everything about this stump, lets move to another one. Yes, yes! And you thought this is the only one? You just need to remove your blinkers, and you will see so much! Let me introduce to you: “Giant’s Causeway” in Ireland. Noticed something familiar? Take a closer look, again this hexagonal columns… wooow. If you do not noticed similarity to the “Devil’s Tower’s” fibers, you must be 100% blind. This is the same giant stump, but now it is almost do not comes out of the ground. This tree grew right on the sea’s shore. “Giant Causeway” consists of almost 40.000 columns of such geometrical proportions, that all the bees in the world will be jealous.

[0:29:01:18] Of course all “nerds” declared it to be “national nature reserve”. Like i mentioned before, as one person with nickname “WakeUpHuman” said: “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park”. In which connection quarry here? I will say lately, but now guess what official science bleats about this Irish stump? “Giant’s Causeway is an area of about 40.000 interlocking basalt columns, the result on an ancient volcanic eruption”
VOLCANIC ERUPTION! Please, tell me, how to stay calm and not erupt fountain of swear words in the direction of science society? It is hard… very hard, but i will try, cause our enemies only want us to do it.

[0:29:44:23] I have only 2 questions.
-First of all… how many years was in coma C.C.Campwell
-And second, why still bee’s honeycombs were not declared as the result of an ancient volcanic eruption? Cause they are not distinquished… AT ALL!!! No less strange why street’s sidewalk tiles are not declared as the result of the ancient volcanic eruption! Show me a single difference, nerds.

[0:30:29:17] And now i offer you to come back to our old method and compare “Giant’s Causeway” but this time with real lava. Want to remind you, how lava erupts and flows. And this is how it congeals.

[0:31:51:04] And now lets compare “Devil’s Tower” with “Giant’s Causeway… or sry for my french, i mean lets compare silicon stump with silicon stump. Somebody still believes in the lava fountain. If i didn’t know about giant silicon trees, i’d rather believe in giant cream injector and fan, but not a volcano garbage.

[0:32:19:07] If you think, that this 2 giant silicon trees are the only thing i can show you, than you are mistaken. There are loads of them on the planet. The funniest thing, that normal people do not realize, that they are stumps, but official science realized seriously, thet they should find how to hide this trees from people, who asks too much and invented genious name for our silicon stumps: “The basalt cliffs”. I want you to pay attention to those 2 pictures, where fibers hand from like a ceiling. How can volcanic version explain it? “Lava was dripping-dripping, but her drops didn’t fall to the ground, her drops sticked by their hexagonal honeycombs to neighbor drops, which somehow reached the ground? Look at this picture, just a normal everyday photo, with this girl, it is good, but the only thing, that she do not realize, that she is sitting near the stump of the silicon tree. All artifacts are in plain sight, but prism of MATRIX do not allow us to see 9 dolphins. There are tones of silicon stumps in the network, you can learn this topic by yourself, all distinctive features you know, so google will help you.

[0:33:51:14] And we are moving forward. I want to introduce you one more hexagonal miracle of the Earth of silicon nature. I want to introduce you the biggest salt lake in the world: “Salar e Uyuni”, Bolivia. As you see, not everything is so simple as it written in the textbooks and shown on Discovery channel. For our tradition wanted to show you, what wikipedia is telling us about this hexagons, but if fibers of silicon stumps wiki is retouching somehow, than about hexagonal structure of the south american lake is keeping silence, like a fish, like there is none of them. But they are there… absolutely there. You won’t believe, but silent is not only wikipedia, after hours of research i found nothing about this hexagonal structure. And only in one place i found single phrase, like: “Look, how interesting dried and cracked salt”. And than i fell into the stupor… First of all, under the blazing sun’s rays every surface is cracking like this:… but not in the hexagonal shape, like a honeycombs. Second… cracks are deepenings between fragments of surface, but i see elevations. And this is the opposite to the cracks. It is more looks like fiber-fascia, like silicon stump’s one. And third thing, why salt surface has exactly hexagonal shape? If official story has not even sensible explanation, but nothing at all, let me tell you my opinion.

[0:36:01:16] As “WakeUpHuman” says, that there are no salt lakes, but just sludge-settling tanks. I agree with him, but not in this case. And here is why. I think that you already realized, that “honeycombs” hexagonal shape is an attribute that belongs exclusivly to a living organisms, either it is possession of the queen bee, snowflake’s structure or plant’s fibers. As we see with our own eyes, “Salar De Uyuni” – is not just a giant layer of salt. It was a living being of silicon form of life, that was scraped out by adepts of technocracy by their machines. Now you understand how far we are from reality? If giant tree is somehow we can imagine with our pathetic mind, than creature from salt 10.000 km ² wide, and unclear what height we can’t imagine. Now you understand, that 7500 years ago our planet was so fantastic, fabulous and beutiful. that Cameron with his “Avatar” is poor substitude.

[0:37:21:17] And all is left to us is a desert, which we are turned into a scrapyard. And what i mean by saying: “Scraped out by their machines”. Well, to be short, thile our society was sleeping in this MATRIX, working 9/5 hours everyday, doing useless things, dreaming useless dreams, our planet literally was scraped out and are scraping out now with giant graders and machines. I will show it to you later.

[0:37:56:08] Well, theoretical part is over now, it is time for climax and we are going to runway. but before we should return to our fist stump and see one strange thing in it. I bet you did not notice it. We saw many stumps, but this one is special, he has flat surface on top, it means, that it was cutted down. Yes, yes, exactly cutted or sawed. And now our imagination is asking us: “Who cutted? For what? With what did they cut it?” I will answer this question later, we will put this questions in the background, because this stump, that was cutted is not single one on the planet. I will tell you even more, “Devil’s Tower” is small one, compared to others.

[0:38:51:16] Boys and girls, our aircraft is ready to fly. Our course is.. well we have no course, we will fly our planet around. Fasten tour seat belts and better hold the handrails, cause everything you will see will overturn your notion of rocks and mountains. Lets go! While we are flying lets play a game “find 10 differences”… though where are only 2 differences: material and size.

[0:42:15:15] This stumps are sticked out everywhere on the whole planet. There are hundreds of them. Scientists called them Mesas, “table” from spanish, because they have flat peak, flat as table. Well… cool… stumps. And now lets remember the begining of our conversation. We thought that we saw forests and even walked in them. So what if whey are only 30 meters hight? Is there a different? We are pleased with this one, that left, we enjoy their beauty, make bacon on a weekend. We are accustomed to this forests, we do not need another. Than we discovered, that old forest was preserved in USA, which is discribed in fairy tails and myths: giant 100 meters sequoias. Exactly this forest our mind is drawing, when we hear words “fairy forest”. On the sequoias our mind stops, prism of MATRIX forces, otherwise our mind’s protectors will melt, because “Devil’s Tower” points to 6 kilometers high tree. But then we realized, that Devil’s Tower is young plant, compared to other trees on our planet.

[0:43:45:07] For example, “mountain” in the Capetown in Africa, this is what really impressive. This plato is 3 kilometers in diameter, if we sum [3 Σ 20] we will get tree of 60 kilometers high. Do you even give yourself a report, how BIG even its branches are? Only on one of its branches you can easily place huge residental quarter with all shopping malls, schools, parks. Jist imagine how HUGE it is!!! Of cource your mind will never see, that this mountain in Africa is a tree, that 10 times higher, than “Devil’s Tower” tree. 60 kilometers, where do the above? But guess what, this is not the limit.

[0:44:47:07] In the work of our rus’ian (so called “russian”) scientist and poet Alexander Sergeyevich Pushkin we can read about giant fairy oak, that was on the Buyan island, near lukomorie, that we now believe been killed by our governments. That oak was supposably in the center of the Earth and was some hundreds kilometers high. Not sure how high, but for sure higher, that Capetown’s one. This oak was the biggest plant on Earth.

[0:45:23:10] Remember in the begining i mentioned our prism of mind, that helps to preserve it, but distorts our reality? Ask any person to show you trees on the right photo, and he will immediatly put his finger on the green on the ground, without noticing, that this is only pathetic bushes, more looks like a moss in compare to this size, but definitely not a forest. Now you understand, why we can’t find 9 dolphins? But do not dwell on fish and stumps. Ones again, i want to urge you to think in planet sizes. If instead of dolphins and stumps we see lovers and mountains. Imagine what is hidden from us with a curtain. That is why Apocalypse is translated as “curtain opening”. Do you now understand, why i mentioned this MATRIX prism in the beggining? Through which we are looking, and it turned out, that we see nothing! The real world is different, i can call todays state of the society a real dream, and the sad part, that it is not figuratively.

[0:46:58:00] You know. In Rus’ian language word tree is spelled DE – RE – VO, the word ancient tree is spelled D-RE-VO, and the word ancientry is spelled D – RE – V – NOST’. It means, that on rus’ian language, the language of Aryan’s, ancientry means times, when old giant trees grew. Interesting, isn’t it?

[0:47:38:03] Well, let’s put all lyrics in the background, and continue our flight. I think you will ask me, may be it is time to ask questions: Who cutted? Why they cutted it? What they used for it? No, it is too early. We know, that the whole face of the planet was covered by giant vegetation, so we can ask ourselves, where did all other forest go? The thing is, that this so calle “Mesas” are just single ones best trees, that were chosen for cutting. Whole other forest of the planet was laid down by a blast waves. We reviwed only stumps with flat peak, does anyone remember, how not cutted, but broken tree looks like? I will remind you. Understood my hint? Lets play game again “find 10 differences”…

[0:49:36:09] …i think you understood the meanings of my words, so i want you to look at the highest stumps of our planet. That were mined, like a quarry and were broke by a blasts. For example tree everest.

[0:50:38:18] …how you already guessed, there no such things as rocks on our planet. That is all just pieces of broken stumps. You can look at millions of photos, but the only thing that you will find is corpses of our true enviroment.
How official science explains orogin of rocks, i think you guessed too. Now you understand, why we are so charmed by rock? Why all elite property is placed between rocks? Why the most clean materials for the construction are pieces of rock? Cause even if they dead, they still emit powerful energy for us – mortal carbon human beings. Stone is a bridge between silicon and carbon life forms.

[0:51:38:20] And now important thing, you must learn, how to distinguish rocks, from mountains. This is completly different things. Rocks consists of solid piece of ragged stone, with bulging to the sky fragments of fibers. But mountain is just a pile of loose waste, which were brought by a giant machines, it has almost perfect cone shape, like every loose structure does. Sometimes those piles has chemical wastes inside, sometimes those wastes react with each other, sometimes they just burn, but sometimes explode, and then nerds in the white coats scream, that they invented new “volcano”, and will immediately tell you stories from Crypt, how 200 millions years ago this “volcano” formed those silicon stumps, or explain origin of our street’s sidewalk tiles as the result of the ancient volcanic eruption. Thats why no such things as as “volcanos”, “rocks”, and “mountains” on our planet, you can throw out this terms from your vocabulary. Ok, lets fly further.

[0:53:06:18] So from our board you saw, that absolutely all rocks on our planet are just corpses of silicon form of life.
They all are fallen trees you want to ask? No, not all of them has hexagonal structure, like “Devil’s Tower”, some of this “rocks” have lamellar structure or spongy structure, like our mushrooms do. Like liver is different from our heart or lung, so our ancient world was so diverse, that we can’t identify or even imagine lots of species and subspecies.

[0:54:51:17] And now lets imagine amount of wood, that must left, after fall of such trees, where all this materials are? If the trees were 6-100 kilometers, there must be loads, tons of the wood! You know, this theme was greatly disclosed by Pavel Ulyanov, his name is “WakeUpHumans”. He made a revolution in the theme of bucket-wheel excavators work. Let me introduce to you: this giant cuttlefish on this photo is Bagger-288 – one of the world’s biggest rotor-excavators. And this is how those machine works, its crawl on it’s wheel parallel to the quarry wall. Giant wheel with ladles scratches out rock and ground, leaving concave wall after itself.

[0:55:04:08] Geologists must be hypnotized in schools, while they are students, cause why else they call this quarry wastes “miracle of the nature”, like for example this cliff in Australia. Want to laugh? If you do not believe in the retardness of the last stage, just google “Wave Rock” and check official explanation. 100% unbelievable, how people buy into this.

[0:55:35:20] Some people will ask, which stone was a part of the living plant and which not. I want to tell you, that atleast 7500 years ago there were no such things as stones, at all. Everything you can find now was a part of our ecosystem, but then people said, that they wants to be Gods themselves and screwed everything up. I want to ask you. Open your minds. They live, we sleep. But they not only live, they also are killing our planet, they are doing it even right now, while you are watching this. Wake up Humans, you must review all the knowledge they gave to you in elementary school, middle school, high school… hystory, geography, geology… open your mind.

[0:56:44:01] I want you to look at this photos. Today we have lots of artifacts, which we can’t repeat, because of certain conditions as lack of technology, lack of equipment or specialists and which are evidence, that our civilization atleast 200 years ago and before compared to us today was more developed and our today’s society are just kids in the sandbox.
Here is some examples:
1. “Babolovo Bath” 1784-1820. Granite. Weight 48 tons. Here is what lathe-man, that was near it tells us: ” Sorry for my language, but they are letting us absolute bullshit, that somehow master was making it for 7 years and polished it everyday like “Papa Carlo”, absolute bullshit. With all my responsibility, as lathe-man of 5 level i declare, that this is machine procession, concave and convax surfaces of this bath, strictly precise, circle on the whole diameter, very accurate spherical surface in the lower part of the bath, inside the bath on the bottom the same super accurate concavity for the whole diameter. This product is impossible to do manually, especially to polish, i have an impression, that it is only yesterday got out of machine, polish is like from Isaac’s castle’s columns. It is impossible to do without high class and high speed polishing and grinding instruments.
2. “Alexanrean column” 1834. weight is 600 tons, 27 meters high. Granite. Impossible to do manually without turning this on a lathe machine. This column has shape of entasis. Simply impossible to do manually.
3. “Peru, Ollantaytambo”. Poligonal docking of blocks. Weight is 40-120 tons. The level of adjustment you can see yourself. Blocks are aligned in three dimensions.
4. “Capella Sansevero: II Sisinganno”. Made from a single piece of marble. This is impossible to do without advanced CNC machine. For the last 50 years there was nothing even far similar in complexity of execution, has not been done by any sculptor, even with advanced CNC machine.
5. Marble tombstone on monumental cemetry “Srangileno museam in Genoa”
6. Stone bridges in Sevastopol. Each polygonal stone of the bridge is essentially a single sculpture. An example of modern… work… with the stone is on the left. By today’s standarts it is considered… quite acceptable.

[1:00:13:23] All cities on the planet were build of stone in antique style with pre-designed layouts of streets, avenues, embankments and so on. All cities had stone bastion wall, construction volume of which is often equal to the construction volume of the whole city. Something about 1780-1815 we expirienced nuclear war, is likely not the first time in the world, which resulted in the nuclear winter in 1816 – a year without summer. The Anglo-saxons call it “Eighteen Hundred and Frozed to Death”. Here is some screenshots from “Google Earth”, photos of nuclear craters in the territories such as Balarus’. Such craters are easy to find. White traces around craters are broken limestone, the basic material of that time.

[1:01:30:08] To visialize the damage search in google “Roger Fenton Crimea” or “James Robertson Crimea” and see the pctures. And you will see photos of this first war-photographers, that was sent in Crimea in 1853 after “nuclear” war to take pictures of the siege of Sevastopol. Compare vegetation then and today. An example of photo of Sevastopol by Fenton.

[1:02:06:21] Untill 18th century, houses were build entirely of limestone. For cutting were used advanced machines to make perfect parallelepipeds. Here are some photos of the house in Crimea. All houses in all cities of old USSR are covered with clay for three or four meters. All houses, that are deepen in the ground for 3-4 meters have such good quality. It takes 200 years, and during the soviet era such a masonry of limestone is considered to be very good.

[1:02:52:10] This is Eski-Kermen. Illiterate guides will tell you, that it is one of the cave cities of Crimea, where people lived. When i asked about this track, i was told, that this track is done by cartwheels of local nobility. And this is another so called “cave city” of the Crimea. And this is a modern quarry, where limestone is mined. This photo is made before the revolution 1917, you can see, that from the limestone is accurately cutted segment, the bottom of which runs the railway and where house stands.

[1:03:42:19] And now very important photo of Inkerman quarry, the name Shampany. Made in 1890. You can clearly see cutted passageways through the hill, 100 meters in width and 80 meters of height. Under the vertical wall we can see small pieces of limestone and limestone crumb, that fell of, because of working saw-machining. In the cutted holes we can clearly see houses. Some of this holes are begining of the catacombs, some of them extend for a hundreds of kilometers. It conducted a large-scale underground mining of limestone. In the days of the Second World War in the catacombs were hospitals, warehouses, headquarters, trucks freely drived in and out of this catacombs. By the way, there are ancient catacombs at any city of the world. Near Odessa catacomb’s length is 2500 kilometers!

[1:05:00:16] Everything they tell us as rocks, canyons, ravines, cliffs are just nothing more, than a quarry wastes. There are very old quarrys over there, and many fresh ones. This is “White Rock” in the Belogorsk near Crimea. It is limestone quarry. The wall was formed as a result of cut slope of the hill.

[1:05:30:18] Want to see more? Look at the passage, from which huge mass of limestone was taken. They lie to you and guess how the call it? They call it “the valley”, “beautiful wonder of the Earth”. Check this out, this is old photo from 19 century. Mound at the vertical walls of limestone chips not yet overgrew with vegetation. This is old painting from 1855 year, we can see ancient giant quarry wastes in the background.

[1:06:10:02] Are you impressed by the scale of the mining just in little Crimea? I want to tell more… There is no cubic meter of land, probably 100 meters deep over the entire Earth, which would not have been in its times mined, milled, masticated and discarded. It is not a planet, but a giant quarry waste pit, where the most violent and barbarian way the entire periodic table of Mendeleev is extracted.

[1:06:51:22] And now look at this photos and pay attention to the tired structure of the quarries and mines. Rotor-excavator tiered cuts massives. It is form structure with right angels, when viewed from above.
And now i want to show you the mountains, ridges, gorges, canyons, cliffs in almost uninhabited nowadays places with different romantic names. Often they are named by the name of their discoverer. Are all academics and professors of geology and other science nerds do not see it?
1. “Mountain” on the Kola Peninsula. Do not know the name.
2. “Mountains” on Antarctica, that were only discovered in 1820.
3. “Antarctica. Here even the traces of the heavy machines and equipment.
4. Greenland. Watkins Mountains. Look at thie scale of mining…
5. Greenland. Flight Frankfurt – Los – Angelos.
6. Gunnbjorn. The highest “mountain” in Greenland 3700 meters. No problem. Almost completely gutted.
7. Svalbard, Norway. Aurora Borealis in the background of quarry waste.
8. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. At the foot are traces of machines are still visable.
9. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. Quarries system. Pay ttention to the background.
10. Mount Kailash. Tibet. The height is 6638 meters. huh? You’ve ever seen, that in our time, heavy mining equipment were raised to such heights?
11. Goblin Valley. State Park Utah, USA.
12. Gloss mountains State Park, Oklahoma, USA.
13. Grand Canyon, Arizona, USA. It is just a giant quarry waste. Gutted territory. Millions of tourists think that they it is almost a “miracle of the world”, because they were told so.
14. Quarry Grand Canyon, Arizona, USA. Nowhere we can find traces of water erosion. Only the shock-explosive impacts on the silicon vegetation.
15. Quarry – Rocks Spiltsberger.
16 Quarry Grand Canyon. The cut of the stone with circular saw.
17. Quarry in Australia. Blue Mountains.
18. Blue Mountains from another angle.
19. Blue Mountains. The vertical wall. Compare it with a marble quarry in the Alps.
20. Marble mining in the Alps.
21. Giant Quarry. Do not know where, this photo is offered as and wallpaper on your desktop across the internet.
22. Caprock Canyons State Park, Texas. Again a national park, created from the exhausted uarry waste in USA.
23. In some quarry wastes, where much moisture, people do farming. Banaue Rice Terraces.
24. Banaue Rice Terraces.
25. And this is Canyon De Chelly Nation Monument, USA. There the saws apparently did tunneling.
26. So called “painted Hils” in Oregon.
27. “Mountains Ravine”
28. South Africa. “Orange River and mountains”
29. Timna national park in Israel. Quarry.
30. Quarry – Green Canyon in China.
31. Flooded Quarry – Charrak reservoir in Uzbekistan.
32. Flooded Quarry – another angle.

[1:11:14:22] As you see there are no natural mountains and gorges on this planet. You know, while people argue in the internet, how flat the Earth is… like a pancake? Or may be a little concave… Our masters literally are devouring our home and turning it into a desert and scrapyard.

[1:11:43:12] Guess what? It appears, that there are quarries on our planet the size of several countries. For example in Tajikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iran there is almost no soil in the most parts of these countries, cause 100 meters layer with soil and all living things on it was removed. It looks like the Aral Sea and the Caspian Sea are just giant flooded quarries. Yes, Yes! All areas in the world, that is painted “yellow” on Google Maps – are the bottoms of quarry wastes.

[1:12:29:22] 1. Usgurt Plateau. In the middle of the picture is group of cars. If you fill this quarry with layer of water 15 meters high, you will get analogue of the Sea of Azov.
2. Sea of Azov. Flooded old quarry. The bottom is smooth as a table on wich rotor-excavators rolled. The maximum depth is 15 meters, perphaps thorium was mined here.
3. The edge of Karakum desert, the are of 350000 kilometers². The impression that the planetary Rippers worked here.
4. In reality – quarry, for the lest of population – Canyon Yangikala, the wonder of the world. Turkmenistan.
5. In reality – quarry. For the population – Plateau Tuzbair. Kazakhstan.
6. USA, Monument Valley, USA.
7. Same monument Valley, USA.
8. Namibia. This desert is bottom of the quarry.
9. Egypt. Top layer is scraped out with soil and all living things on it. Also burnt by a nuclear blasts.
10. Most part of the Australia is cutted and scraped almost completely. No soil, only red desert left.
11. Australia.
12. Nigeria. Desert.

[1:14:22:10] The conclusion is: deserts are 100% artificial. They emerged as a result of long-term mining activities. Even more, you can easily and safely replace the words: canyon, gorge, rock, ravine, plateau, mountain lake, just a simple lake in your vocabulary to the words: quarry, mine, flooded quarry, flooded mine.
1. Krivobore in Rus’ia.
2. Krivobore in different angel. In the middle of this island, overgrowned with bushes stood rotary-exavator.
3. Creux-du-Van in Switzerland, obviously the work of rotary excavator.
4. Siberia. Anabari quarry.

[1:15:19:13] And now look at this. This is piles of waste rock in Donbas. Their height sometimes reaching 300 meters. Inside them are chemical reactions, they burn and sometimes they even explode, when they accumulates excess pressure. And some more…

[1:15:44:09] And now let me introduce to you. This is just a pile of waste, called “Vesuvius” in Italy. 1281 meters high. But science nerds will tell you, that this is volcano, because it is burning and even ones it exploded. What a story. How people buy into it is beyond me. And now lets look at biggest piles of waste, that officialy called “terrikons” on our planet. This is terrikon in Fujiyama in Japan.

[1:16:38:08] People. If you think, that our masters lie to you, you are still sleeping, if you think, that the Earth is Flat, you are half awaken. We live on a desert and giant quarry, that we are turning into a scrapyard.

[1:17:06:18] Since we no longer can trust anyone, what does the Bible says about it? This is what God says about Devil…

[1:17:42:17] And this is what God says about you…

Shares
Frank Verhoft Geschreven door:

Verhalen over oude en nieuwe complotverhalen, pseudowetenschap en desinformatie. Volg me op Mastodon.